Rozvázat nespravedlivá pouta

Duchovní slovo

Maria nás učí žít podle Božího slova

Maria nás učí žít podle Božího slova

Leave review
Bůh chce vytvořit společenství s lidmi, s každým z nás. Tím, že budeme Bohu...
Číst více
Co je to Písmo svaté - krátká katecheze

Co je to Písmo svaté - krátká katecheze

Leave review
Skrze Písmo svaté k nám mluví Bůh. V něm se postupně dovídáme, kým člověk v...
Číst více
Hodnota ženy ve společnosti i církvi

Hodnota ženy ve společnosti i církvi

Leave review
V průvodu, který Ježíše provázel na misiích, bylo mnoho žen. Některé také b...
Číst více
Boží láska a její přijetí je základem života

Boží láska a její přijetí je základem života

Leave review
Ježíš nás křísí k životu pravé svobody, která pramení z přijetí Boží lásky,...
Číst více

Toto řekl Pán, Bůh: "Volej plným hrdlem, nepřestávej, jak polnicepovznes svůj hlas! Vyčti mému lidu jeho nepravost, Jakubovu domu jeho hříchy! Neboť den co den mě hledají a usilují poznat mé cesty jako lid, který jedná spravedlivě a neopouští zákon svého Boha. Žádají ode mě spravedlivé soudy a touží po blízkosti Boha. `Proč se postíme, když to nevidíš, proč se trápíme, když na to nedbáš?'

Hle, vpostní dny vyřizujete své záležitosti a trýzníte všechny své dělníky! Hle, k sváru a hádce se postíte a bijete zločinnou pěstí. Přestaňte se takhle postit,a váš hlas bude slyšet až do výšin. Je tohle půst, jaký se mně líbí, den, v němž se člověk umrtvuje? Sklonithlavu jako rákos, ustlat si na žínici a prachu? Tohle nazveš postem, dnem milým Hospodinu?

Či není půst, jaký si přeji, spíš toto: rozvázat nespravedlivá pouta,uvolnit uzly jha, utiskovanépropustit na svobodu, zlomit každé jařmo? Lámat svůj chléb hladovému, popřát pohostinství bloudícím ubožákům; když vidíš nahého, obléci ho, neodmítat pomoc svému bližnímu? Tehdy vyrazí tvé světlo jak zora, tvá jizva sebrzy zacelí. Před tebou půjde tvá spravedlnost a zatebou Boží sláva. Tehdy budeš volat, a Hospodin odpoví,křičet o pomoc, a on řekne:`Zde jsem!'" (Iz 58,1-9a)

 

Dieta naspalování tuků, syrová strava, diety s omezením cukrů… Snad na každý zdravotní problém existuje speciální dieta. Někdy nám diety nabízí protichůdné rady a je těžké se rozhodnout, která z nich je nejlepší.Navzdory všem možným rozdílům mají všechny tyto diety společný cíl: aby z tebe udělaly tvou štíhlejší a zdravější verzi.

"Dieta"Izraelitů také měla svůj cíl: aby byli vyslyšeni Bohem a aby Bůh odpovídal na jejich modlitby. Jenomže půst není dietou, při které jednoduše snížíme objem jídla, abychom dosáhli kýžený výsledek. Půst je výzva zřeknout se toho, co nás rozptyluje, a tak vytvořili větší prostor pro Boha.

Možná to na první pohled nezní lákavě, ale půst je jednou z největších milostí, které nám v čase postního období Bůh dává. Rozptyluje nás totiž mnoho věcí. Pokud se dokážeme některých z nich vzdát, například mlsání, dívání se na televizi, surfování na internetu mimo pracovní povinnosti, zbytečného tlachání o druhých, získáme tím čas a prostor pro Boha.

Půst nám dává příležitost povznést se nad věc, které se zříkáme, abychom mohli přijmoutdar, který pro nás připravil Bůh. Ať už je to slovo povzbuzení zPísma, nebo hlubší naslouchání druhému ve snaze skutečně ho pochopit, nebo větší a milosrdnější srdce vůči nepříjemnému sousedovi. Půst nám může otevřít dveře k těmto Božím darům jednoduše proto, že jsme schopni lépe je vesvém životě rozeznat.

Kromě toho existuje další milost postu, na kterou se často zapomíná. Čas a prostor, který dáváme Bohu, je zároveň posvátným darem, kterým obdarováváme sebe sama. Když se vzdáváme svého času, prosíme Pána, aby byl v nás ještě více přítomným. Prosíme ho, aby nám umožnil plněji zakusit jeho lásku a více procítit jeho uzdravení a útěchu.

Modlemese tedy za to, abychom rozeznali, od čeho se máme postit.Nezapomínejme na to, že toto je čas milostí a že Bůh je vždy ochoten nás obdarovat svým požehnáním. Zvláště tehdy, když ho budeme hledat celýmsrdcem.

 

"Otče, pomoz mi v tomto postním období

skrzemodlitbu a půst uvidět slávu,

kterousi nám přislíbil. Amen."

Duchovní slovo

Maria nás učí žít podle Božího slova

Maria nás učí žít podle Božího slova

Leave review
Bůh chce vytvořit společenství s lidmi, s každým z nás. Tím, že budeme Bohu...
Číst více
Co je to Písmo svaté - krátká katecheze

Co je to Písmo svaté - krátká katecheze

Leave review
Skrze Písmo svaté k nám mluví Bůh. V něm se postupně dovídáme, kým člověk v...
Číst více
Hodnota ženy ve společnosti i církvi

Hodnota ženy ve společnosti i církvi

Leave review
V průvodu, který Ježíše provázel na misiích, bylo mnoho žen. Některé také b...
Číst více
Boží láska a její přijetí je základem života

Boží láska a její přijetí je základem života

Leave review
Ježíš nás křísí k životu pravé svobody, která pramení z přijetí Boží lásky,...
Číst více