Rozvázat nespravedlivá pouta

Duchovní slovo

Panna Maria žije v nebi s duší i tělem

Panna Maria žije v nebi s duší i tělem

Leave review
Panna Maria vzata do slávy svého Syna Ježíše s duší i tělem.
Číst více
Putovat s Ježíšem, aby nás proměnil

Putovat s Ježíšem, aby nás proměnil

Leave review
Ježíš ukazuje pravdu o své podstatě svým apoštolům. Vírou se dívejme na naš...
Číst více
Svatý Alfons o adoraci Nejsvětější svátosti oltářní

Svatý Alfons o adoraci Nejsvětější svátosti oltářní

Leave review
Svatá Alfons o adoraci Nejsvětější svátosti oltářní
Číst více
Ježíš, Vykupitel člověka

Ježíš, Vykupitel člověka

Leave review
Ježíš přináší každému člověku vykoupení ze jeho hříchů a dává mu milost nov...
Číst více

Toto řekl Pán, Bůh: "Volej plným hrdlem, nepřestávej, jak polnice povznes svůj hlas! Vyčti mému lidu jeho nepravost, Jakubovu domu jeho hříchy! Neboť den co den mě hledají a usilují poznat mé cesty jako lid, který jedná spravedlivě a neopouští zákon svého Boha. Žádají ode mě spravedlivé soudy a touží po blízkosti Boha. `Proč se postíme, když to nevidíš, proč se trápíme, když na to nedbáš?'

Hle, v postní dny vyřizujete své záležitosti a trýzníte všechny své dělníky! Hle, k sváru a hádce se postíte a bijete zločinnou pěstí. Přestaňte se takhle postit, a váš hlas bude slyšet až do výšin. Je tohle půst, jaký se mně líbí, den, v němž se člověk umrtvuje? Sklonit hlavu jako rákos, ustlat si na žínici a prachu? Tohle nazveš postem, dnem milým Hospodinu?

Či není půst, jaký si přeji, spíš toto: rozvázat nespravedlivá pouta, uvolnit uzly jha, utiskované propustit na svobodu, zlomit každé jařmo? Lámat svůj chléb hladovému, popřát pohostinství bloudícím ubožákům; když vidíš nahého, obléci ho, neodmítat pomoc svému bližnímu? Tehdy vyrazí tvé světlo jak zora, tvá jizva se brzy zacelí. Před tebou půjde tvá spravedlnost a za tebou Boží sláva. Tehdy budeš volat, a Hospodin odpoví, křičet o pomoc, a on řekne: `Zde jsem!'" (Iz 58,1-9a)

 

Dieta na spalování tuků, syrová strava, diety s omezením cukrů… Snad na každý zdravotní problém existuje speciální dieta. Někdy nám diety nabízí protichůdné rady a je těžké se rozhodnout, která z nich je nejlepší. Navzdory všem možným rozdílům mají všechny tyto diety společný cíl: aby z tebe udělaly tvou štíhlejší a zdravější verzi.

"Dieta" Izraelitů také měla svůj cíl: aby byli vyslyšeni Bohem a aby Bůh odpovídal na jejich modlitby. Jenomže půst není dietou, při které jednoduše snížíme objem jídla, abychom dosáhli kýžený výsledek. Půst je výzva zřeknout se toho, co nás rozptyluje, a tak vytvořili větší prostor pro Boha.

Možná to na první pohled nezní lákavě, ale půst je jednou z největších milostí, které nám v čase postního období Bůh dává. Rozptyluje nás totiž mnoho věcí. Pokud se dokážeme některých z nich vzdát, například mlsání, dívání se na televizi, surfování na internetu mimo pracovní povinnosti, zbytečného tlachání o druhých, získáme tím čas a prostor pro Boha.

Půst nám dává příležitost povznést se nad věc, které se zříkáme, abychom mohli přijmout dar, který pro nás připravil Bůh. Ať už je to slovo povzbuzení z Písma, nebo hlubší naslouchání druhému ve snaze skutečně ho pochopit, nebo větší a milosrdnější srdce vůči nepříjemnému sousedovi. Půst nám může otevřít dveře k těmto Božím darům jednoduše proto, že jsme schopni lépe je ve svém životě rozeznat.

Kromě toho existuje další milost postu, na kterou se často zapomíná. Čas a prostor, který dáváme Bohu, je zároveň posvátným darem, kterým obdarováváme sebe sama. Když se vzdáváme svého času, prosíme Pána, aby byl v nás ještě více přítomným. Prosíme ho, aby nám umožnil plněji zakusit jeho lásku a více procítit jeho uzdravení a útěchu.

Modleme se tedy za to, abychom rozeznali, od čeho se máme postit. Nezapomínejme na to, že toto je čas milostí a že Bůh je vždy ochoten nás obdarovat svým požehnáním. Zvláště tehdy, když ho budeme hledat celým srdcem.

 

"Otče, pomoz mi v tomto postním období

skrze modlitbu a půst uvidět slávu,

kterou si nám přislíbil. Amen."

Duchovní slovo

Panna Maria žije v nebi s duší i tělem

Panna Maria žije v nebi s duší i tělem

Leave review
Panna Maria vzata do slávy svého Syna Ježíše s duší i tělem.
Číst více
Putovat s Ježíšem, aby nás proměnil

Putovat s Ježíšem, aby nás proměnil

Leave review
Ježíš ukazuje pravdu o své podstatě svým apoštolům. Vírou se dívejme na naš...
Číst více
Svatý Alfons o adoraci Nejsvětější svátosti oltářní

Svatý Alfons o adoraci Nejsvětější svátosti oltářní

Leave review
Svatá Alfons o adoraci Nejsvětější svátosti oltářní
Číst více
Ježíš, Vykupitel člověka

Ježíš, Vykupitel člověka

Leave review
Ježíš přináší každému člověku vykoupení ze jeho hříchů a dává mu milost nov...
Číst více