Posvěcení vánočního stromu ve farnosti Tasovice

V Hodonicích dne 2.12.2018 v 15:00 proběhlo slavnostní "otevření adventu" posvěcením "obecného" vánočního stromu. Na začátek všechny přítomné přivítal starosta obce Hodonic Bc. Pavel Houšť a pak předal slovo P. Janovi Sokulskému, který v krátkém proslovu připomenul, že Ježíšek není nějakou pohádkovou postavičkou na styl Dědy mráze nebo klonu Miluláše s americkým komerčním průmyslem v podobě tzv. Santa Klause. Ježíšek je Božím Synem, který nás přišel vykoupit z našich hříchů.

P. Jan krátké slovo zakončil požehnáním vánočního stromu, který se v 17:00 hodin rozzářil do chladné prosincové noci. Mezitím vystoupilo několik pěveckých sborů a také cimbálovka. Lidé se zahřívali dobrým slovem, svařákem nebo jinými horkými nápoji. V blízkém kulturním domu různé spolky prodávaly své výrobky, nabízeli dětem zdobení perníčků apod.

Vidíme, jak je důležité zdůrazňovat živou křesťanskou tradici, na které stojí nejenom evropská kultura, ale také skutečná záchrana člověka.

Další události

Pohřeb redemptoristy P. Stanislava Muzikáře na Svaté Hoře

Pohřeb redemptoristy P. Stanislava Muzikáře na Svaté Hoře

Pohřeb P. Stanislava Muzikáře, redemptoristy
Číst více
Duchovní obnova studentů - redemptoristů z Bratislavy

Duchovní obnova studentů - redemptoristů z Bratislavy

Duchovní obnova studentů z Bratislavy - téma o modlitbě
Číst více
Závěr generální vizitace redemptoristů

Závěr generální vizitace redemptoristů

generální vizitace redemptoristů
Číst více
Generální vizitace redemptoristů

Generální vizitace redemptoristů

generální vizitace redemptoristů
Číst více
Fotogalerie z mezinárodní svatoklementské poutě

Fotogalerie z mezinárodní svatoklementské poutě

Fotogalerie z poutě, ze mše svaté, z agapé a z prohlídky kostela
Číst více