Velikonoční blahopřání

Další události

Prožijme dobře velikonoční svátky, které tvoří vrchol církevního roku. Připomínáme si v něm události, ze kterých vyplývá smysl a cíl veškerých lidských dějin - Ježíšovo utrpení, smrt a zmrtvýchvstání. Záleží také na nás, kolik lásky a blízkosti Pánu v tyto dny dáme.

On potřebuje jen malinko z naší touhy, pozornosti a lásky, abychom zakusili plnost jeho darující se lásky. Současně touží být s námi ve svých tajemstvích, která se zpřítomňují v liturgii svatého týdne.


Buďme přítomni tajemství Boží spásy a lásky k nám alespoň skrze média a společnou modlitbu v rodinách.


Přejeme Vám požehnány čas velikonoční.   


Vaše redakce


P. Jan Sokulski, C.Ss.R

P. Josef Michalčík, C.Ss.R