Tento rok prožíváme výročí 200 let od úmrtí sv. Klementa Hofbauera, rodáka z jihomoravských Tasovic. Z důvodu dlouhodobých koronavirových omezení jsme museli opakovaně zrušit hlavní pouť k sv. Klementovi.


Abychom vás alespoň částečně seznámili se sv. Klementem, vytvořili jsme díky vám i vašim darům webové stránky, jak jsme vám to představili v našem dlouhodobém plánu.

Na těchto stránkách naleznete životopis sv. Klementa, aktuální události i různé články o sv. Klementovi, které budeme postupně přidávat. Věříme, že tímto způsobem alespoň trochu přiblížíme význam tohoto světce pro dnešní dobu. Zároveň u něj můžeme hledat pomoc a ochranu v současné nouzi a můžeme se k němu utíkat ve svízelných situacích.

Stránky o sv. Klementovi můžete navštívit zde: https://klementhofbauer.online

Chci zvláště poděkovat Mgr. Tomášovi Votavovi za spolupráci na životopise sv. Klementa, za materiály, z kterých jsme mohli čerpat informace o kostele sv. Klementa.

Zároveň děkujeme všem sponzorům za jejich finanční dary, díky nimž tyto stránky mohly vzniknout. Věříme, že nám pomůžete i v realizaci dalších misijních projektů, o kterých vás budeme informovat.


Zároveň vás prosíme o sdílení těchto stránek vašim známým i přátelům, ať se odkaz sv. Klementa i úcta k tomuto našemu moravskému rodákovi rozšíří do povědomí naší země.

 

P. Josef Michalčík