římskokatolická farnost Tasovice Hodonice Dyje

Duchovní obnova studentů - redemptoristů z Bratislavy

V pátek 23.11.2018 v klášteře redemptoristů v Tasovicích začala duchovní obnova studentů - redemptoristů, kteří se studiem filosofie a teologie v Bratislavě připravují na své misijní poslání. Obnovou je provázel P. Josef Michalčík tématem o modlitbě a její potřebě v řeholním životě.

Večerní program začal společnou večeří, kdy studenti měli možnost konzumovat dobroty uvařené P. Janem Sokulským, který je vyhlášeným klášterním gurmánem, kuchařem a administrátorem farnosti v jedné osobě.

Po večeři následovaly společné vešpery a adorace eucharistického Ježíše. Obnova také spočívala v prožívání bratrského společenství, kdy si studenti mohli popovídat o misijní pastoraci v Čechách.

V sobotu program pokračoval ranním modlitbou v 7:30, snídaní a následnou přednáškou o modlitbě v řeholním životě.

Pak byl prostor pro tichou osobní modlitbu, svátost smíření a mši svatou v 11:00 hodin v kostele sv. Klementa. Po mši svaté se studenti s místními redemptoristy rozloučili. Věříme, že se u nás studenti ukážou častěji a že je budou moci poznat i naši farníci.

 

Část přednášky o modlitbě si můžete vyslechnout zde:


Další události

Svatoklementská pekařská pouť

Svatoklementská pekařská pouť

V sobotu 16. března 2019 se uskutečnila pekařská pouť k svatému Klementu Ho...
Číst více
Tříkrálová sbírka v Tasovické farnosti

Tříkrálová sbírka v Tasovické farnosti

Na tříkrálovou sbírku se vydalo koledovat 9 skupin "tří králů" v Tasovicích...
Číst více
Posvěcení vánočního stromu ve farnosti Tasovice

Posvěcení vánočního stromu ve farnosti Tasovice

V Hodonicích dne 2.12.2018 v 15:00 proběhlo slavnostní "otevření adventu" p...
Číst více
Pohřeb redemptoristy P. Stanislava Muzikáře na Svaté Hoře

Pohřeb redemptoristy P. Stanislava Muzikáře na Svaté Hoře

Pohřeb P. Stanislava Muzikáře, redemptoristy
Číst více
Duchovní obnova studentů - redemptoristů z Bratislavy

Duchovní obnova studentů - redemptoristů z Bratislavy

Duchovní obnova studentů z Bratislavy - téma o modlitbě
Číst více