Duchovní obnova studentů - redemptoristů z Bratislavy

V pátek 23.11.2018 v klášteře redemptoristů v Tasovicích začala duchovní obnova studentů - redemptoristů, kteří se studiem filosofie a teologie v Bratislavě připravují na své misijní poslání. Obnovou je provázel P. Josef Michalčík tématem o modlitbě a její potřebě v řeholním životě.

Večerní program začal společnou večeří, kdy studenti měli možnost konzumovat dobroty uvařené P. Janem Sokulským, který je vyhlášeným klášterním gurmánem, kuchařem a administrátorem farnosti v jedné osobě.

Po večeři následovaly společné vešpery a adorace eucharistického Ježíše. Obnova také spočívala v prožívání bratrského společenství, kdy si studenti mohli popovídat o misijní pastoraci v Čechách.

V sobotu program pokračoval ranním modlitbou v 7:30, snídaní a následnou přednáškou o modlitbě v řeholním životě.

Pak byl prostor pro tichou osobní modlitbu, svátost smíření a mši svatou v 11:00 hodin v kostele sv. Klementa. Po mši svaté se studenti s místními redemptoristy rozloučili. Věříme, že se u nás studenti ukážou častěji a že je budou moci poznat i naši farníci.

 

Část přednášky o modlitbě si můžete vyslechnout zde:


Další události

Pohřeb redemptoristy P. Stanislava Muzikáře na Svaté Hoře

Pohřeb P. Stanislava Muzikáře, redemptoristy
Číst více

Duchovní obnova studentů - redemptoristů z Bratislavy

Duchovní obnova studentů z Bratislavy - téma o modlitbě
Číst více

Závěr generální vizitace redemptoristů

generální vizitace redemptoristů
Číst více

Generální vizitace redemptoristů

generální vizitace redemptoristů
Číst více

Fotogalerie z mezinárodní svatoklementské poutě

Fotogalerie z poutě, ze mše svaté, z agapé a z prohlídky kostela
Číst více