římskokatolická farnost Tasovice Hodonice Dyje

Generální vizitace redemptoristů

Ve dnech 15.10. - 19.10.2018 na Slovensku probíhá setkání redemptoristů z provincií Bratislava-Praha a viceprovincií Michalovce s vizitátory generálního vedení P. Albertem Eseveri a P. Pedrem Lopézem.

Na setkání je redemptoristům představen plán generálního vedení ze závěrů poslední XXV. generální kapituly, ve kterém se pojednává především o nutnosti změn, které mají posílit redemptoristickou misii.


Restrukturalizace se netýká jenom vnějších struktur, ale především celého procesu osobního a komunitního obrácení se ke Kristu.


Další události

Svatoklementská pekařská pouť

Svatoklementská pekařská pouť

V sobotu 16. března 2019 se uskutečnila pekařská pouť k svatému Klementu Ho...
Číst více
Tříkrálová sbírka v Tasovické farnosti

Tříkrálová sbírka v Tasovické farnosti

Na tříkrálovou sbírku se vydalo koledovat 9 skupin "tří králů" v Tasovicích...
Číst více
Posvěcení vánočního stromu ve farnosti Tasovice

Posvěcení vánočního stromu ve farnosti Tasovice

V Hodonicích dne 2.12.2018 v 15:00 proběhlo slavnostní "otevření adventu" p...
Číst více
Pohřeb redemptoristy P. Stanislava Muzikáře na Svaté Hoře

Pohřeb redemptoristy P. Stanislava Muzikáře na Svaté Hoře

Pohřeb P. Stanislava Muzikáře, redemptoristy
Číst více
Duchovní obnova studentů - redemptoristů z Bratislavy

Duchovní obnova studentů - redemptoristů z Bratislavy

Duchovní obnova studentů z Bratislavy - téma o modlitbě
Číst více