Generální vizitace redemptoristů

Ve dnech 15.10. - 19.10.2018 na Slovensku probíhá setkání redemptoristů z provincií Bratislava-Praha a viceprovincií Michalovce s vizitátory generálního vedení P. Albertem Eseveri a P. Pedrem Lopézem.

Na setkání je redemptoristům představen plán generálního vedení ze závěrů poslední XXV. generální kapituly, ve kterém se pojednává především o nutnosti změn, které mají posílit redemptoristickou misii.

Restrukturalizace se netýká jenom vnějších struktur, ale především celého procesu osobního a komunitního obrácení se ke Kristu.

 

Další události

Pohřeb redemptoristy P. Stanislava Muzikáře na Svaté Hoře

Pohřeb P. Stanislava Muzikáře, redemptoristy
Číst více

Duchovní obnova studentů - redemptoristů z Bratislavy

Duchovní obnova studentů z Bratislavy - téma o modlitbě
Číst více

Závěr generální vizitace redemptoristů

generální vizitace redemptoristů
Číst více

Generální vizitace redemptoristů

generální vizitace redemptoristů
Číst více

Fotogalerie z mezinárodní svatoklementské poutě

Fotogalerie z poutě, ze mše svaté, z agapé a z prohlídky kostela
Číst více