Generální vizitace redemptoristů

Ve dnech 15.10. - 19.10.2018 na Slovensku probíhá setkání redemptoristů z provincií Bratislava-Praha a viceprovincií Michalovce s vizitátory generálního vedení P. Albertem Eseveri a P. Pedrem Lopézem.

Na setkání je redemptoristům představen plán generálního vedení ze závěrů poslední XXV. generální kapituly, ve kterém se pojednává především o nutnosti změn, které mají posílit redemptoristickou misii.

Restrukturalizace se netýká jenom vnějších struktur, ale především celého procesu osobního a komunitního obrácení se ke Kristu.

 

Další události

Generální vizitace redemptoristů

generální vizitace redemptoristů
Číst více

Fotogalerie z mezinárodní svatoklementské poutě

Fotogalerie z poutě, ze mše svaté, z agapé a z prohlídky kostela
Číst více

Mezinárodní svatoklementská pouť - Tasovice

kostel sv. Klementa v Tasovicích, Mše sv. v sobotu 1. září 2018 ve 14:00 ho...
Číst více

Bartolomějská pouť - Krhovice

Bartolomějská pouť - kostel sv. Bartoloměje v Krhovicích, Mše sv. 26.8.2018...
Číst více

Nanebevzetí Panny Marie - pouť Tasovice

Pouť Tasovice - Nanebevzetí Panny Marie, Mše sv. 12.5.2018 v 11. hod., v 10...
Číst více