římskokatolická farnost Tasovice Hodonice Dyje

Generální vizitace redemptoristů

Ve dnech 15.10. - 19.10.2018 na Slovensku probíhá setkání redemptoristů z provincií Bratislava-Praha a viceprovincií Michalovce s vizitátory generálního vedení P. Albertem Eseveri a P. Pedrem Lopézem.

Na setkání je redemptoristům představen plán generálního vedení ze závěrů poslední XXV. generální kapituly, ve kterém se pojednává především o nutnosti změn, které mají posílit redemptoristickou misii.


Restrukturalizace se netýká jenom vnějších struktur, ale především celého procesu osobního a komunitního obrácení se ke Kristu.


Další události

Postní duchovní obnova v Tasovicích

Postní duchovní obnova v Tasovicích

Duchovní obnova v Tasovicích - postní čas jako šance smíření s Bohem a lidm...
Číst více
Duchovní obnova augustiniánů v Tasovicích

Duchovní obnova augustiniánů v Tasovicích

V sobotu 30. března 2019 proběhla v redemptoristickém klášteře v Tasovicích...
Číst více
Křížová cesta v Tasovicích

Křížová cesta

V sobotu 16. března 2019 se uskutečnila pekařská pouť k svatému Klementu Ho...
Číst více
Svatoklementská pekařská pouť

Svatoklementská pekařská pouť

V sobotu 16. března 2019 se uskutečnila pekařská pouť k svatému Klementu Ho...
Číst více
Tříkrálová sbírka v Tasovické farnosti

Tříkrálová sbírka v Tasovické farnosti

Na tříkrálovou sbírku se vydalo koledovat 9 skupin "tří králů" v Tasovicích...
Číst více