římskokatolická farnost Tasovice Hodonice Dyje

Pohřeb redemptoristy P. Stanislava Muzikáře na Svaté Hoře

Dne 19. listopadu 2018 na Svaté Hoře zemřel redemptorista P. Stanislav Muzikář. Poslední rozloučení s P. Muzikářem proběhlo 27. listopadu 2018 v 15:00 hod. v bazilice Nenebevzetí Panny Marie na Svaté Hoře v Příbrami.

Hlavním celebrantem mše svaté byl otec biskup Mons. Karel Herbst. Dalšími celebranty byl provinciál redemptoristů  P. Václav Hypius, P. Stanislav Přibyl, který měl homilii, generální vikář z Plzně a další spolubratři řeholní i diecézní.

Pohřbu se účastnili také studenti - redemptoristé - z Bratislavy se svým prefektem P. Jozefem Jackaninem. S P. Muzikářem se přišli také rozloučit místní věřící a také bratři a sestry z Tasovic a jiných farností, kde P. Stanislav za svého života působil.

Vložme P. Stanislava do svých modliteb a vyprošujme mu účast na věčném životě u milosrdného Ježíše, kterého P. Stanislav svým životem rád následoval.

Fotogalerii z pohřbu si můžete prohlídnout zde.

Další události

Svatoklementská pekařská pouť

Svatoklementská pekařská pouť

V sobotu 16. března 2019 se uskutečnila pekařská pouť k svatému Klementu Ho...
Číst více
Tříkrálová sbírka v Tasovické farnosti

Tříkrálová sbírka v Tasovické farnosti

Na tříkrálovou sbírku se vydalo koledovat 9 skupin "tří králů" v Tasovicích...
Číst více
Posvěcení vánočního stromu ve farnosti Tasovice

Posvěcení vánočního stromu ve farnosti Tasovice

V Hodonicích dne 2.12.2018 v 15:00 proběhlo slavnostní "otevření adventu" p...
Číst více
Pohřeb redemptoristy P. Stanislava Muzikáře na Svaté Hoře

Pohřeb redemptoristy P. Stanislava Muzikáře na Svaté Hoře

Pohřeb P. Stanislava Muzikáře, redemptoristy
Číst více
Duchovní obnova studentů - redemptoristů z Bratislavy

Duchovní obnova studentů - redemptoristů z Bratislavy

Duchovní obnova studentů z Bratislavy - téma o modlitbě
Číst více