Pohřeb redemptoristy P. Stanislava Muzikáře na Svaté Hoře

Dne 19. listopadu 2018 na Svaté Hoře zemřel redemptorista P. Stanislav Muzikář. Poslední rozloučení s P. Muzikářem proběhlo 27. listopadu 2018 v 15:00 hod. v bazilice Nenebevzetí Panny Marie na Svaté Hoře v Příbrami.

Hlavním celebrantem mše svaté byl otec biskup Mons. Karel Herbst. Dalšími celebranty byl provinciál redemptoristů  P. Václav Hypius, P. Stanislav Přibyl, který měl homilii, generální vikář z Plzně a další spolubratři řeholní i diecézní.

Pohřbu se účastnili také studenti - redemptoristé - z Bratislavy se svým prefektem P. Jozefem Jackaninem. S P. Muzikářem se přišli také rozloučit místní věřící a také bratři a sestry z Tasovic a jiných farností, kde P. Stanislav za svého života působil.

Vložme P. Stanislava do svých modliteb a vyprošujme mu účast na věčném životě u milosrdného Ježíše, kterého P. Stanislav svým životem rád následoval.

Fotogalerii z pohřbu si můžete prohlídnout zde.

Další události

Pohřeb redemptoristy P. Stanislava Muzikáře na Svaté Hoře

Pohřeb P. Stanislava Muzikáře, redemptoristy
Číst více

Duchovní obnova studentů - redemptoristů z Bratislavy

Duchovní obnova studentů z Bratislavy - téma o modlitbě
Číst více

Závěr generální vizitace redemptoristů

generální vizitace redemptoristů
Číst více

Generální vizitace redemptoristů

generální vizitace redemptoristů
Číst více

Fotogalerie z mezinárodní svatoklementské poutě

Fotogalerie z poutě, ze mše svaté, z agapé a z prohlídky kostela
Číst více