Bůh zahrnuje láskou i ty, které my nemáme rádi

Duchovní slovo

Bůh touží po naší lásce

Bůh touží po naší lásce

Leave review
Ježíš je hladový po naší lásce, po naší odpovědi na jeho obětování se za ná...
Číst více
Učme se obětovat za naše bližní

Učme se obětovat za naše bližní

Leave review
Ježíš Kristus, nejvyšší a věčný kněz, se obětuje za každého z nás. Chce nás...
Číst více
Blahoslavená, která jsi uvěřila

Blahoslavená, která jsi uvěřila

Leave review
Ptejme se Boha na čas i poslání, které máme zde na zemi. Když objevíme, co ...
Číst více
Slavnost Nanebevstoupení Páně

Slavnost Nanebevstoupení Páně

Leave review
Ježíš vystupuje po završení díla vykoupení na nebesa do slávy svého Otce.
Číst více

 

Když přišel Ježíš do Nazareta, řekl lidu v synagoze: "Amen, pravím vám: Žádný prorok není vítaný ve svém domově. Říkám vám podle pravdy: Mnoho vdov bylo v izraelském národě za dnů Eliášových, kdy se nebe zavřelo na tři léta a šest měsíců a nastal velký hlad po celé zemi; ale k žádné z nich nebyl poslán Eliáš, jen k vdově do Sarepty v Sidónsku. A mnoho malomocných bylo v izraelském národě za proroka Elizea, ale nikdo z nich nebyl očištěn, jenom Náman ze Sýrie." Když to slyšeli, všichni v synagoze vzplanuli hněvem. Zvedli se, vyhnali ho ven z města a vedli až na sráz hory, na níž bylo vystavěno jejich město, aby ho srazili dolů. On však prošel jejich středem a ubíral se dál. (Lk 4,24-30)


 Ježíšovo slovo je přímé, pravdivé, ostré jak dvousečný meč. Tříbí ohněm pravdy naše srdce. Ne vždy se Boží slovo dobře poslouchá. Bůh přichází zbořit lidské nároky nadřazenosti, jakoukoli formu pýchy - i tu národní. Ježíš připomíná, jak Bůh požehnal pohany, lidi s jiným vyznáním. Bůh je i Bohem těch, kteří ho neznají, nebo o něm mají zkreslené představy.

Vždyť my sami, tak jako Židé v Ježíšově době, máme svá přesvědčení o Bohu. A on nás přesto má rád. Chce, abychom ho poznali takového, jaký je. Klíčem k tomuto poznání je jeho milost, nezasloužený dar a také jeho slovo, vnuknutí, učení církve, dar Ducha svatého a život podle poznané pravdy.


Pane Ježíši, dej, prosíme, ať dnešní den objevujeme tvou pravou tvář a ať tě přijmeme tak milujícího, jaký jsi. Když uvidíme, že láskou zahrnuješ i ty, které my "nemusíme", dej, ať si vzpomeneme na dnešní evangelium a snažíme se jednat jako ty. Amen

Duchovní slovo

Bůh touží po naší lásce

Bůh touží po naší lásce

Leave review
Ježíš je hladový po naší lásce, po naší odpovědi na jeho obětování se za ná...
Číst více
Učme se obětovat za naše bližní

Učme se obětovat za naše bližní

Leave review
Ježíš Kristus, nejvyšší a věčný kněz, se obětuje za každého z nás. Chce nás...
Číst více
Blahoslavená, která jsi uvěřila

Blahoslavená, která jsi uvěřila

Leave review
Ptejme se Boha na čas i poslání, které máme zde na zemi. Když objevíme, co ...
Číst více
Slavnost Nanebevstoupení Páně

Slavnost Nanebevstoupení Páně

Leave review
Ježíš vystupuje po završení díla vykoupení na nebesa do slávy svého Otce.
Číst více