Bůh zahrnuje láskou i ty, které my nemáme rádi

Duchovní slovo

Slavnost Nanebevstoupení Páně

Slavnost Nanebevstoupení Páně

Leave review
Ježíš vystupuje po završení díla vykoupení na nebesa do slávy svého Otce.
Číst více
Svatý Josef, dělník, nás učí pracovat s láskou

Svatý Josef, dělník, nás učí pracovat s láskou

Leave review
Práce vykonávaná s láskou a vědomím, že svou prací sloužím k blahu druhých,...
Číst více
Svatý Klement Hofbauer - kráčet životem s nadějí v Boží vítězství

Svatý Klement Hofbauer - kráčet životem s nadějí v Boží vítězství

Leave review
Svatý Klement Hofbauer je významným světcem 17. a 18. století a má nám co ř...
Číst více
Životní styl Ježíšova učedníka

Životní styl Ježíšova učedníka

Leave review
P. Jozef Novák se s námi chce podělit o pár myšlenek z kněžských exercicií,...
Číst více

Když přišel Ježíš do Nazareta, řekl lidu v synagoze: "Amen, pravím vám: Žádný prorok není vítaný ve svém domově. Říkám vám podle pravdy: Mnoho vdov bylo v izraelském národě za dnů Eliášových, kdy se nebe zavřelo na tři léta a šest měsíců a nastal velký hlad po celé zemi; ale k žádné z nich nebyl poslán Eliáš, jen k vdově do Sarepty v Sidónsku. A mnoho malomocných bylo v izraelském národě za proroka Elizea, ale nikdo z nich nebyl očištěn, jenom Náman ze Sýrie." Když to slyšeli, všichni v synagoze vzplanuli hněvem. Zvedli se, vyhnali ho ven z města a vedli až na sráz hory, na níž bylo vystavěno jejich město, aby ho srazili dolů. On však prošel jejich středem a ubíral se dál. (Lk 4,24-30)


 Ježíšovo slovo je přímé, pravdivé, ostré jak dvousečný meč. Tříbí ohněm pravdy naše srdce. Ne vždy se Boží slovo dobře poslouchá. Bůh přichází zbořit lidské nároky nadřazenosti, jakoukoli formu pýchy - i tu národní. Ježíš připomíná, jak Bůh požehnal pohany, lidi s jiným vyznáním. Bůh je i Bohem těch, kteří ho neznají, nebo o něm mají zkreslené představy.

Vždyť my sami, tak jako Židé v Ježíšově době, máme svá přesvědčení o Bohu. A on nás přesto má rád. Chce, abychom ho poznali takového, jaký je. Klíčem k tomuto poznání je jeho milost, nezasloužený dar a také jeho slovo, vnuknutí, učení církve, dar Ducha svatého a život podle poznané pravdy.


Pane Ježíši, dej, prosíme, ať dnešní den objevujeme tvou pravou tvář a ať tě přijmeme tak milujícího, jaký jsi. Když uvidíme, že láskou zahrnuješ i ty, které my "nemusíme", dej, ať si vzpomeneme na dnešní evangelium a snažíme se jednat jako ty. Amen

Duchovní slovo

Slavnost Nanebevstoupení Páně

Slavnost Nanebevstoupení Páně

Leave review
Ježíš vystupuje po završení díla vykoupení na nebesa do slávy svého Otce.
Číst více
Svatý Josef, dělník, nás učí pracovat s láskou

Svatý Josef, dělník, nás učí pracovat s láskou

Leave review
Práce vykonávaná s láskou a vědomím, že svou prací sloužím k blahu druhých,...
Číst více
Svatý Klement Hofbauer - kráčet životem s nadějí v Boží vítězství

Svatý Klement Hofbauer - kráčet životem s nadějí v Boží vítězství

Leave review
Svatý Klement Hofbauer je významným světcem 17. a 18. století a má nám co ř...
Číst více
Životní styl Ježíšova učedníka

Životní styl Ježíšova učedníka

Leave review
P. Jozef Novák se s námi chce podělit o pár myšlenek z kněžských exercicií,...
Číst více