Rozeznávejme Boží působení od mámení démonů

Duchovní slovo

Nechejme Bohu svobodu v našich modlitbách

Nechejme Bohu svobodu v našich modlitbách

Leave review
Bůh nám přináší věčný život, chce nás obdarovat trvalým dobrem. Nechme ho s...
Číst více
Panna Maria bolestná

Panna Maria bolestná

Leave review
Pod křížem svého Syna trpí Maria v hlubokém sjednocení s Boží vůlí. Přijměm...
Číst více
Prosme Ježíše o pomoc a sami druhým pomáhejme

Prosme Ježíše o pomoc a sami druhým pomáhejme

Leave review
Římský setník, velitel okupační jednotky, pokorně prosí o Ježíše o uzdraven...
Číst více
Jsme povoláni k přátelství s Bohem

Jsme povoláni k přátelství s Bohem

Leave review
Ježíš si volí dvanáct apoštolů, aby byli s ním, zakusili zblízka jeho uzdra...
Číst více

 

Ježíš vyháněl zlého ducha z němého člověka. Když zlý duch vyšel, němý promluvil. Zástupy žasly, ale někteří z nich řekli: "Vyhání zlé duchy s pomocí Belzebuba, vládce zlých duchů!" Jiní ho pokoušeli a žádali od něho znamení z nebe. On však znal jejich myšlenky, a proto jim řekl: "Každé království proti sobě rozdvojené zpustne a dům na dům padne. Je-li tedy i satan v sobě rozdvojen, jak obstojí jeho království? Říkáte totiž, že vyháním zlé duchy s pomocí Belzebuba. Jestliže já vyháním zlé duchy s pomocí Belzebuba, s čí pomocí je vyhánějí vaši synové? Proto oni budou vašimi soudci. Jestliže však vyháním zlé duchy prstem Božím, pak už k vám přišlo Boží království. Dokud ozbrojený silák hlídá svůj dvůr, jeho majetek je v bezpečí. Přepadne-li ho však někdo silnější a přemůže ho, vezme mu jeho zbraně, na které spoléhal, a jeho kořist rozdá. Kdo není se mnou, je proti mně, a kdo neshromažďuje se mnou, rozptyluje!" (Lk 11,14-23)


Zajisté, měli bychom být opatrní, a nemáme hned uvěřit každému, kdo se zdá být dobrým a hlásá různé nauky a případně uzdravuje. Některé praktiky New Age, moderního duchovního proudu dneška, se na první pohled tváří jako nápomocné člověku.

Různé dnešní metody tvz. uzdravování a léčitelství jsou často propojeny s okultním pozadím a zdá se, že jsou i účinné. Nicméně v konečném důsledku, a to především na úrovni duše a ducha, znemožňují člověku se obrátit k pravému Bohu a u něj čerpat spásu své duše. Na jedné straně něco je v člověku uzdraveno, na straně druhé člověk ztrácí mnohem více.

Jsou časté případy, že lidé, kteří navštěvovali kurzy nebo tzv. uzdravování na základě např. reiky, měli pocit, že se jim tělesné zdraví zlepšilo. Později však začali mít problémy na úrovni psychické a vztahové. Dokonce si v rodinách tito lidé z nějakého "neznámého" důvodu přestali rozumět a začali se také dít "podivné" věci, které byly často démonického původu.

Obecně můžeme říci: pokud ďábel "uzdravuje", je to jenom nabídka něčeho pomíjivého za duši člověka. Vždycky v případě ďábla funguje tzv. faustovský syndrom: já ti dám zdraví, peníze, úspěch, ale ty mi musíš dát svou duši.

Když však uzdravuje Bůh, přináší celistvost do celé existence člověka, vytváří zdraví na všech úrovních a navíc uzdravený člověk novým způsobem přináší pokoj a Boží požehnání do celé své rodiny a okolí. Lidé v Ježíšově době zajisté zkoumali ty, kteří byli uzdravováni. Nikde se nepíše, že by Ježíšovo uzdravení způsobilo špatné rodinné vztahy. Právě naopak.

Snažme se rozlišovat to, co pochází od Boha, od toho, co pochází od zlého. Nejlépe se to pozná po "ovoci", které se ukáže po delším čase. Ti, kteří Ježíši nechtěli uvěřit, nařkli Pána ze spojení se satanem. Ani si neuvědomili, že je ďábel měl ve své moci. Rozlišujme duchy skrze sjednocení s Ježíšem. On nám pomůže rozeznat dobro od zla na základě ukazatelů, které jsou ověřeny tradicí a moudrostí církve.


Pane Ježíši, prosíme, uzdrav nás z malověrnosti.

Dej nám milost rozeznat dobro od zla, zvláště tehdy,

kdy ďábel působí v "rouše beránčím".

Dej nám víru čistou, pravou, věrnou,

ať rosteme v poznání tebe

a také ať ti s důvěrou odevzdáváme svůj život do rukou.

Zahrň nás svým požehnáním, uzdravením

a dej nám svou spásu. Amen.

Duchovní slovo

Nechejme Bohu svobodu v našich modlitbách

Nechejme Bohu svobodu v našich modlitbách

Leave review
Bůh nám přináší věčný život, chce nás obdarovat trvalým dobrem. Nechme ho s...
Číst více
Panna Maria bolestná

Panna Maria bolestná

Leave review
Pod křížem svého Syna trpí Maria v hlubokém sjednocení s Boží vůlí. Přijměm...
Číst více
Prosme Ježíše o pomoc a sami druhým pomáhejme

Prosme Ježíše o pomoc a sami druhým pomáhejme

Leave review
Římský setník, velitel okupační jednotky, pokorně prosí o Ježíše o uzdraven...
Číst více
Jsme povoláni k přátelství s Bohem

Jsme povoláni k přátelství s Bohem

Leave review
Ježíš si volí dvanáct apoštolů, aby byli s ním, zakusili zblízka jeho uzdra...
Číst více