Nedělní ohlášky

Nedělní ohlášky

24. ledna 2021, 3. neděle v mezidobí


Dnes slavíme 3. neděli v mezidobí

V pondělí 25. ledna budeme slavit Svátek obrácení sv. Pavla, apoštola

V úterý 26. ledna je Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů

Ve čtvrtek bude Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve

Příští neděle 31. ledna bude 4. neděle v mezidobí

  •  Děkujeme všem za úklid a květinovou výzdobu našich kostelů.
  • V sobotu v 16. hod. sloužíme mši svatou v Dyji s nedělní platností.
  • V každém kostele jsou charitní kasičky, a také na obecních úřadech bude probíhat tříkrálová sbírka.
  • Jsou volné termíny mší svatých na první pololetí roku 2021, prosím, zapište si úmysly mší svatých.

Můžete kromě jiných médií využít také možnost  posílat prosby  Panně Marii ustavičné pomoci přímo z našeho webu.  Tyto úmysly - prosby i poděkování - předneseme Panně Marii v pondělí, v úterý a ve středu při večerních bohoslužbách k Panně Marii ustavičné pomoci.

Úmysly na mše svaté v budoucím týdnu naleznete ZDE