Nedělní ohlášky

Nedělní ohlášky

23. července 16. neděle v mezidobí


Dnes slavíme 16. neděli v mezidobí

V úterý 25. července budeme slavit Svátek sv. Jakuba, apoštola

Ve středu 26. července oslavíme Památku sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie

Ve čtvrtek 27. července slavíme Památku sv. Gorazda a druhů

V sobotu budeme slavit Památku sv. Marty, Marie a Lazara

Příští neděle 30. července bude 17. neděle v mezidobí


  • Všem moc děkujeme za úklid a květinovou výzdobu našich kostelů.
  • Je nový kalendář na druhé pololetí na úmysly mší svatých.
  • V sobotu v 16:00 hod.  v Dyji sloužíme mši svatou s nedělní platností.
  • Přejeme vám požehnaný čas prázdnin a dovolených.


Můžete využít také možnost  posílat prosby  Panně Marii ustavičné pomoci přímo z našeho webu.  Tyto úmysly - prosby i poděkování - předneseme Panně Marii v pondělí nebo v úterý anebo ve středu při večerních bohoslužbách k Panně Marii ustavičné pomoci.

Pořad bohoslužeb a úmysly na mše svaté v budoucím týdnu naleznete ZDE