Nedělní ohlášky

Nedělní ohlášky

Neděle 11. února 2024 - 6. neděle v mezidobí

 

 • Ve středu 14. února začínáme postní dobu POPELEČNÍ STŘEDOU. Popeleční středou vstupují věřící do čtyřicetidenního postního období, které je přípravou na oslavu Velikonoc. Výrazným symbolem Popeleční středy je tzv. "popelec" - s formulí: „Pamatuj, že prach jsi a v prach se obrátíš“ (srov. Gn 3,19), nebo „Obraťte se a věřte evangeliu“ (Mk 1,15). Přijetí popelce je znamením pomíjivosti člověka a odhodlání zříct se zlého jednání (hříchu). Tento symbol je převzatý z biblické tradice. Popelec budeme udělovat, jak ve středu, tak v neděli na mši svaté.
 • Popelec budeme udělovat, jak ve středu, tak v neděli na mši svaté.

 

 • Příští neděli bude 1. neděle postní, mše svaté budou v 8:00 v Krhovicích, v 9:30 v Hodonicích a v 11:00 hod. v Tasovicích
 • ​V pátek jste zváni na křížovou cestu, která se bude konat v 16:45 přede mší svatou v Tasovicích
 • Všem moc děkujeme za úklid a květinovou výzdobu našich kostelů.
 • Výuka náboženství se bude konat následovně:
  • 1. - 2. třída v úterý ve 12:30
  • 3. - 4. třída ve čtvrtek ve 13:00
  • 5. - 6. třída v úterý ve 14:30
  • 7. třída v pondělí ve 14:45
  • 8.  - 9. třída ve čtvrtek v 19:00 hod.
 • Ve čtvrtek se bude odstraňovat vánoční výzdoba, prosím mládež na 17. hodinu do kostela sv. Klementa
 • V sobotu v 16:00 hod.  v Dyji sloužíme mši svatou s nedělní platností.
 • S postní dobou jsou také spojeny "postničky" pro charitu, najdete je na poličce za lavicemi

 

Můžete využít také možnost  posílat prosby  Panně Marii ustavičné pomoci přímo z našeho webu.  Tyto úmysly - prosby i poděkování - předneseme Panně Marii v pondělí nebo v úterý anebo ve středu při večerních bohoslužbách k Panně Marii ustavičné pomoci.

Pořad bohoslužeb a úmysly na mše svaté v budoucím týdnu naleznete ZDE