Nedělní ohlášky

Nedělní ohlášky

2. června 2024 - Slavnost Těla a Krve Páně


 • V pondělí 3. června budeme slavit Památku sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků
 • Ve středu 5. června oslavíme Památku sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
 • V pátek je Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
 • V sobotu je Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie
 • Příští neděli 9. června bude 10. neděle v mezidobí. Mše svaté budou v 8:00 v Krhovicích, v 9:30 v Hodonicích a v 11:00 hod. v Tasovicích


 • Výuka náboženství v tomto týdnu:
  • ​1. - 2. třída v úterý ve 12:30
  • 3. - 4. třída ve čtvrtek ve 13.00 hod.
  • Třídy, které mají náboženství s O. Josefem, budou mít výuku podle domluveného programu
 • Pán Bůh zaplať všem za úklid a květinovou výzdobu našich kostelů, zvláště všem, kteří se podíleli na přípravě 1. sv. Přijímání.
 • V pátek je 1. pátek v měsíci, P. Jan navštíví nemocné
 • V pátek  v 19:15 v Tasovicích bude setkání připravujících se na biřmování
 • V sobotu mše sv. v Dyji - v 16:00 hod
 • Všem přejeme krásný požehnaný čas


Můžete využít také možnost  posílat prosby  Panně Marii ustavičné pomoci přímo z našeho webu.  Tyto úmysly - prosby i poděkování - předneseme Panně Marii v pondělí nebo v úterý anebo ve středu při večerních bohoslužbách k Panně Marii ustavičné pomoci.

Pořad bohoslužeb a úmysly na mše svaté v budoucím týdnu naleznete ZDE