Myšlenka dne

Ježíšova modlitba

Ježíšova modlitba

Leave review
Ježíš se modlí za jednotu lásk...
Číst více
Vystavit se Boží lásce

Vystavit se Boží lásce

Leave review
Ježíš ve své velekněžské modli...
Číst více
Zůstat Bohu věrným až do konce

Zůstat Bohu věrným až do konce

Leave review
Odhodlání a naše dobrá vůle ne...
Číst více
Prosme nebeského Otce v Ježíšově jménu

Prosme nebeského Otce v Ježíšově jménu

Leave review
Ježíš nás učí pravé prosebné m...
Číst více
V utrpení doufat v Ježíše

V utrpení doufat v Ježíše

Leave review
Ježíš předpovídá svou smrt i s...
Číst více
Nechat se uvést do plné pravdy

Nechat se uvést do plné pravdy

Leave review
Duch svatý uvádí do plné pravd...
Číst více
Přijď, Duchu svatý, Přímluvce!

Přijď, Duchu svatý, Přímluvce!

Leave review
Ježíš nám pošle Přímluvce Duch...
Číst více
Vydávat svědectví o Ježíši zmrtvýchvstalém

Vydávat svědectví o Ježíši zmrtvýchvstalém

Leave review
Vydávat svědectví o Ježíši zmr...
Číst více

Duchovní slovo

Slavnost Nanebevstoupení Páně

Slavnost Nanebevstoupení Páně

Leave review
Ježíš vystupuje po završení díla vykoupení na nebesa do slávy svého Otce.
Číst více
Životní styl Ježíšova učedníka

Životní styl Ježíšova učedníka

Leave review
P. Jozef Novák se s námi chce podělit o pár myšlenek z kněžských exercicií,...
Číst více
Pravý půst: rozvázat nespravedlivá pouta

Pravý půst: rozvázat nespravedlivá pouta

Leave review
Bůh vyzývá člověka k obnově života, která je sama postem. Zahrnuje v sobě z...
Číst více
Velikonoční blahopřání

Velikonoční blahopřání

Leave review
Velikonoční blahopřání farníkům
Číst více