Myšlenka dne

Ježíšova modlitba

Ježíšova modlitba

Leave review
Ježíš se modlí za jednotu lásk...
Číst více
Vystavit se Boží lásce

Vystavit se Boží lásce

Leave review
Ježíš ve své velekněžské modli...
Číst více
Zůstat Bohu věrným až do konce

Zůstat Bohu věrným až do konce

Leave review
Odhodlání a naše dobrá vůle ne...
Číst více
V utrpení doufat v Ježíše

V utrpení doufat v Ježíše

Leave review
Ježíš předpovídá svou smrt i s...
Číst více
Nechat se uvést do plné pravdy

Nechat se uvést do plné pravdy

Leave review
Duch svatý uvádí do plné pravd...
Číst více
Přijď, Duchu svatý, Přímluvce!

Přijď, Duchu svatý, Přímluvce!

Leave review
Ježíš nám pošle Přímluvce Duch...
Číst více
Vydávat svědectví o Ježíši zmrtvýchvstalém

Vydávat svědectví o Ježíši zmrtvýchvstalém

Leave review
Vydávat svědectví o Ježíši zmr...
Číst více
Nepronásledovat pravdu

Nepronásledovat pravdu

Leave review
Světský styl člověka má v nená...
Číst více

Duchovní slovo

Slavnost Nanebevstoupení Páně

Slavnost Nanebevstoupení Páně

Leave review
Ježíš vystupuje po završení díla vykoupení na nebesa do slávy svého Otce.
Číst více
Velikonoční blahopřání

Velikonoční blahopřání

Leave review
Velikonoční blahopřání farníkům
Číst více
Svatý Štěpán narozený pro nebe

Svatý Štěpán narozený pro nebe

Leave review
Svatý Štěpán a jeho umučení
Číst více

"Dušičkové" zamyšlení

Leave review
Modleme se zvláště v těchto dnech za duše v očistci.
Číst více