V duchovním slovu budeme uveřejňovat články, videa případně přednášky na duchovní téma.

V sekci "myšlenka na den" naleznete krátké denní zamyšlení nad aktuálním evangeliem, které se čte při mši svaté.