Duchovní slovo

Myšlenka dne

Obnovit svůj život Ježíšovou přítomností a jeho slovem

Obnovit svůj život Ježíšovou přítomností a jeho slovem

Leave review
Ježíš hlásá evangelium, zve k následování, provází ho zástup učedníků a žen...
Číst více
Poděkovat Pánu za odpuštění hříchů

Poděkovat Pánu za odpuštění hříchů

Leave review
Ježíš odpouští hříchy kající ženě ve farizeově domě a učí farizeje Šimona k...
Číst více
Přijmout Boží pozvání

Přijmout Boží pozvání

Leave review
Neochota židů uvěřit v Ježíše jako mesiáše
Číst více
Vstát k věčnému životu v životě pozemském

Vstát k věčnému životu v životě pozemském

Leave review
Ježíš křísí z mrtvých naimského mládence a projevuje tak velké milosrdenstv...
Číst více