Myšlenka dne
Obnovit důvěru v nebeského Otce

Obnovit důvěru v nebeského Otce

Ježíš rozmnožuje chléb a ryby pro zástup lidí.
Číst více

Tříkrálová sbírka v Tasovické farnosti

Tříkrálová sbírka v Tasovické farnosti

Na tříkrálovou sbírku se vydalo koledovat 9 skupin "tří králů" v Tasovicích a Hodonicích.
Číst více
Pohřeb redemptoristy P. Stanislava Muzikáře na Svaté Hoře
Pohřeb redemptoristy P. Stanislava Muzikáře na Svaté Hoře
Pohřeb P. Stanislava Muzikáře, redemptoristy
Číst více
Duchovní obnova studentů - redemptoristů z Bratislavy
Duchovní obnova studentů - redemptoristů z Bratislavy
Duchovní obnova studentů z Bratislavy - téma o modlitbě
Číst více
Ježíš nás otvírá na přijetí věčného života

Ježíš nás otvírá na přijetí věčného života

Ježíš nás učí především naslouchat Bohu a bližnímu, abychom mohli pak dobře mlu...
Číst více
Ježíš je Spasitelem pro každého člověka

Ježíš je Spasitelem pro každého člověka

Ježíš uzdravuje dceru pohanské ženy. Ona se před ním pokořuje a využívá pokořuj...
Číst více
Co poskvrňuje člověka

Co poskvrňuje člověka

Hříchy vycházejí z našeho srdce a jsme zodpovědní za zlo, které konáme. Obraťme...
Číst více