římskokatolická farnost Tasovice Hodonice Dyje

Myšlenka dne

Ježíš je s námi v Písmu a Eucharistii

Ježíš je s námi v Písmu a Eucharistii

Ježíš zmrtvýchvstalý provází e...
Číst více
Velikonoční obrácení

Velikonoční obrácení

Marie Magdalská se setkává se ...
Číst více
Obnovit přátelství s Kristem

Obnovit přátelství s Kristem

Jidášova dohoda s velekněžími ...
Číst více
Potřeba pokory srdce v duchovním životě

Potřeba pokory srdce v duchovním životě

Ježíš prohlašuje, že ho jeden ...
Číst více
Projevit Bohu lásku svým životem

Projevit Bohu lásku svým životem

Lazarova sestra Maria maže Jež...
Číst více
Dát Bohu příbytek ve svém srdci

Dát Bohu příbytek ve svém srdci

Rozhodnutí velerady, farizeů a...
Číst více
Pronásledovaný Bůh

Pronásledovaný Bůh

Ježíš vyzývá židy, aby mu uvěř...
Číst více
Zachovat Ježíšovo slovo celým svým životem

Zachovat Ježíšovo slovo celým svým životem

Kdo zachová Ježíšovo slovo, bu...
Číst více

Duchovní slovo

Ježíš po své smrti sestupuje do podsvětí

Ježíš po své smrti sestupuje do podsvětí

Ježíš sestupuje po své smrti do podsvětí a vysvobozuje ze stínu smrti duše ...
Číst více
Velký pátek - den, kdy zemřel Kristus

Velký pátek - den, kdy zemřel Kristus

Velký pátek - den, kdy zemřel Kristus za naši spásu
Číst více
Zelený čtvrtek - Bůh nám slouží

Zelený čtvrtek - Bůh nám slouží

Ježíš myje nohy svým apoštolům a dává tak příklad lásky, která slouží bližn...
Číst více
O smyslu lidského života

O smyslu lidského života

O posledním soudu, láska k bližnímu jako základ dobré věčnosti.
Číst více