Myšlenka dne

Učit se přijímat skutečnost takovou, jaká je

Učit se přijímat skutečnost takovou, jaká je

Leave review
Ježíš pomlouván od známých, př...
Číst více
Povolání žít evangelium

Povolání žít evangelium

Leave review
Ježíš povolává dvanáct apoštol...
Číst více
Odevzdat Božímu Synu svůj život k uzdravení od nedostatku lásky

Odevzdat Božímu Synu svůj život k uzdravení od nedostatku lásky

Leave review
Ježíš uzdravuje a léčí a vyhán...
Číst více
Pravý smysl Božích přikázání

Pravý smysl Božích přikázání

Leave review
Ježíš v sobotu uzdravuje ochrn...
Číst více
Ježíš je Pánem nad naším svědomím

Ježíš je Pánem nad naším svědomím

Leave review
Ježíšovi učedníci trhají z hla...
Číst více
S vírou přebývat s Kristem za všech okolností

Přebývat s Kristem za všech okolností

Leave review
Ježíš mluví o postu
Číst více
Vykročit za Ježíšem

Vykročit za Ježíšem

Leave review
Ježíš volá Matouše, aby opusti...
Číst více
Přijímat Boží milosrdenství i jeho vůli

Přijímat Boží milosrdenství i jeho vůli

Leave review
Ježíš uzdravuje všechny nemocn...
Číst více

Duchovní slovo

Bůh přichází s tváří člověka

Bůh přichází s tváří člověka

Leave review
Vše je stvořeno skrze Ježíše - odvěčný Logos Otce. Skrze Krista jsme se sta...
Číst více
Nový rok

Nový rok

Leave review
Duchovní slovo k novému roku
Číst více

"Dušičkové" zamyšlení

Leave review
Modleme se zvláště v těchto dnech za duše v očistci.
Číst více
Všichni svatí - krásní

Všichni svatí - krásní

Leave review
všech svatých
Číst více