Myšlenka dne

Obnovit důvěru v nebeského Otce

Obnovit důvěru v nebeského Otce

Ježíš rozmnožuje chléb a ryby ...
Číst více
Ježíš uzdravuje náš sluch i naši řeč

Ježíš uzdravuje náš sluch i naši řeč

Ježíš uzdravuje hluchoněmého.
Číst více
Nenechat se znechutit v prosebné modlitbě

Nenechat se znechutit v prosebné modlitbě

Ježíš vyslyší úpěnlivé volání ...
Číst více
Bůh zná úmysly našeho srdce

Bůh zná úmysly našeho srdce

Ježíš vysvětluje podstatu hříc...
Číst více
Dát přednost Bohu před našimi názory

Dát přednost Bohu před našimi názory

Ježíš napomíná farizeje a záko...
Číst více
Dotknout se Ježíše s vírou v uzdravení

Dotknout se Ježíše s vírou v uzdravení

Ježíš prochází Galileí a všech...
Číst více
V trpělivosti přijímat své bližní

V trpělivosti přijímat své bližní

Apoštolové po misiích sdílejí ...
Číst více
Neodkládat obrácení

Neodkládat obrácení

Stětí Jana Křtitele kvůli napo...
Číst více

Duchovní slovo

Křest Páně a tajemství našeho křtu

Křest Páně a tajemství našeho křtu

Křest Páně a tajemství našeho křtu
Číst více
Nenápadný věrný služebník

Nenápadný věrný služebník

Kázání na pohřbu P. Stanislava Muzikáře
Číst více
Všichni svatí - krásní

Všichni svatí - krásní

všech svatých
Číst více
Maria nás zve k modlitbě růžence

Maria nás zve k modlitbě růžence

Maria nás zve k modlitbě růžence
Číst více