Myšlenka dne

Za koho považujeme Ježíše Krista

Za koho považujeme Ježíše Krista

Leave review
Za koho Ježíše považujeme, tak...
Číst více
Ježíš uzdravuje náš pohled na bližní

Ježíš uzdravuje náš pohled na bližní

Leave review
Ježíš uzdravuje slepého postup...
Číst více
Přejít od vnějškovosti k hloubce života

Přejít od vnějškovosti k hloubce života

Leave review
Ježíš nás nabádá, abychom se c...
Číst více
Objevovat zázraky, kterými nás Bůh obdarovává

Objevovat zázraky, kterými nás Bůh obdarovává

Leave review
Farizeové žádají od Ježíše zna...
Číst více
Obnovit důvěru v nebeského Otce

Obnovit důvěru v nebeského Otce

Leave review
Ježíš rozmnožuje chléb a ryby ...
Číst více
Nenechat se znechutit v prosebné modlitbě

Nenechat se znechutit v prosebné modlitbě

Leave review
Ježíš vyslyší úpěnlivé volání ...
Číst více
Bůh zná úmysly našeho srdce

Bůh zná úmysly našeho srdce

Leave review
Ježíš vysvětluje podstatu hříc...
Číst více
Dát přednost Bohu před našimi názory

Dát přednost Bohu před našimi názory

Leave review
Ježíš napomíná farizeje a záko...
Číst více