Duchovní slovo audio video

Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

Zasvěcení Panny Marie v Jeruza...
Číst více

Sv. Jan XXIII. - papež II. vatikánského koncilu

Sv. Jan XXIII. papež II. vatik...
Číst více

Modlit se k nebeskému Otci

Ježíš nás učí modlitbě. Chce v...
Číst více

Přivádět děti k Bohu

Pán Ježíš vysvětluje svým učed...
Číst více

Svatost všedního dne

Bl. František Seelos, redempto...
Číst více

Přiblížilo se k vám Boží království

Ježíš posílá své učedníky hlás...
Číst více

Andělé strážní

Andělé strážní a jejich přítom...
Číst více

Milovat, jako Ježíš miloval

Sv. Terezie z Lisieux, sv. Ter...
Číst více

Myšlenka dne

Láskou rozmnožit štěstí druhých

podobenství o hřivnách
Číst více

Milost obrácení

Obrácení celníka Zachea. Od egoismu k štědrosti srdce, od pýchy ke kajícímu...
Číst více

Ježíš - světlo našeho života

Ježíš uzdravuje slepého Bartimea. Ježíš má moc uzdravit nás ze slepoty srdc...
Číst více

Vytrvalá modlitba

Pán Ježíš povzbuzuje k vytvalé modlitbě
Číst více