římskokatolická farnost Tasovice Hodonice Dyje

Duchovní slovo audio video

Nenáviděni světem, ale milováni Bohem

Nenáviděni světem, ale milováni Bohem

Ježíš byl zavržen a nepřijat o...
Číst více
Kdo přijímá Ježíše, přijímá neviditelného Boha Otce

Kdo přijímá Ježíše, přijímá neviditelného Boha Otce

Ježíš se svým Otcem vytváří hl...
Číst více
Kde najít životní cestu, pravdu a smysl života

Kde najít životní cestu, pravdu a smysl života

Ježíš před svým utrpením vede ...
Číst více
Narození z Ducha svatého

Narození z Ducha svatého

Ježíš nám připomíná, že víra j...
Číst více
Pravá velikost v pokorné moudrosti života

Pravá velikost v pokorné moudrosti života

Sv. Kateřina Sienská svým poko...
Číst více
Uvěřit svědkům Ježíšova zmrtvýchvstání

Uvěřit svědkům Ježíšova zmrtvýchvstání

Apoštolové, Maří Magdaléna a d...
Číst více
Posílit svou víru v Ježíše zmrtvýchvstalého

Posílit svou víru v Ježíše zmrtvýchvstalého

Ježíš zmrtvýchvstalý se přímo ...
Číst více
Ježíš zmrtvýchvstalý je mezi námi právě dnes

Ježíš zmrtvýchvstalý je mezi námi právě dnes

Ježíš zmrtvýchvstalý se dává p...
Číst více

Myšlenka dne

Nepronásledovat pravdu

Nepronásledovat pravdu

Světský styl člověka má v nenávisti Ježíše a jeho pravdu. Přikloňme se svým...
Číst více
Učit se lásce, kterou miluje Bůh

Učit se lásce, kterou miluje Bůh

Máme se naučit lásce, kterou miluje Ježíš Kristus.
Číst více
Opětovat Bohu jeho lásku

Opětovat Bohu jeho lásku

Milovat Boha znamená zachovat jeho přikázání, zvláště přikázání jeho lásky
Číst více
Dar Božího pokoje

Dar Božího pokoje

Ježíš dává člověku pravý pokoj duše, který svět dát nemůže.
Číst více