Duchovní slovo audio video

Společně s apoštolem Tomášem obnovme víru v Ježíše, Božího Syna

Společně s apoštolem Tomášem obnovme víru v Ježíše, Božího Syna

Leave review
Tomáš neuvěřil apoštolům, kteř...
Číst více
Naslouchejme Bohu a on nám daruje naději a smysl života

Naslouchejme Bohu a on nám daruje naději a smysl života

Leave review
V povolání celníka Matouše nám...
Číst více
Učme se důvěře v Boha v každé životní situaci

Učme se důvěře v Boha v každé životní situaci

Leave review
Abrahám byl vyzván Bohem, aby ...
Číst více
Vnímejme naše bližní jako dar

Vnímejme naše bližní jako dar

Leave review
Ježíš vyhání démony a nechá je...
Číst více
Petr a Pavel - apoštolové proměněni Bohem

Petr a Pavel - apoštolové proměněni Bohem

Leave review
Apoštolové Petr a Pavel byli p...
Číst více
Bůh nás přesahuje ve svém milosrdenství i spravedlnosti

Bůh nás přesahuje ve svém milosrdenství i spravedlnosti

Leave review
Text prvního čtení v dnešní li...
Číst více
V nesnázi vzývejme Ježíše

V nesnázi vzývejme Ježíše

Leave review
Ježíš na dálku uzdravuje služe...
Číst více
Slavnost narození Jana Křtitele

Slavnost narození Jana Křtitele

Leave review
Slavnost narození Jana Křtitel...
Číst více

Myšlenka dne

Kříž - znamení Boží lásky k nám

Kříž - znamení Boží lásky k nám

Leave review
Kříž jako znamení lásky Boha k nám
Číst více
Nalomenou třtinu nedolomí

Nalomenou třtinu nedolomí

Leave review
Ježíš pronásledovaný farizeji. Odchází uzdravovat a hlásat evangelium. Źádá...
Číst více
Rozeznávat Boží vůli v jeho lásce k člověku

Rozeznávat Boží vůli v jeho lásce k člověku

Leave review
Ježíš poučuje farizeje, že Bůh chce v první řadě milosrdenství než oběť. Ne...
Číst více
Ježíš - naše cesta a útočiště

Ježíš - naše cesta a útočiště

Leave review
Ježíš je naším centrem odpočinutí pro naše duše a v pokoře a tichosti nalez...
Číst více