Nedělní ohlášky

Nedělní ohlášky

1. září 2019, 22. neděle v mezidobí


Dneš prožíváme 22. neděli v mezidobí

V úterý 3. září budeme slavit památku sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve

Příští neděle je 23. neděle v mezidobí

  

  • Děkujeme všem za úklid kostela a květinovou výzdobu
  • Děkujeme za přípravu i pomoc při organizování rakouské poutě, za všechny dary i vaše ochotné srdce.
  • Milí žáci, začíná školní rok a také začínáme výuku náboženství. Přihlášky na náboženství jsou u pana ředitele v kanceláři. Setkání s Pánem Bohem je nejdůležitější.
  • Ve středu ještě nebude mše svatá v Krhovicích
  • V pátek je první pátek v měsíci, navštívíme naše nemocné.
  • Všichni, kteří máte zájem o svaté biřmování, přihlašte se, aby se naplánovala příprava.

Mše svaté jsou v létě ve všech kostelích ve všední dny v 18:00 hod.

Úmysly na mše svaté v budoucím týdnu naleznete ZDE