Nedělní ohlášky

Nedělní ohlášky

22. března, 4. neděle postní


Dnes slavíme Květnou neděli, kterou začíná Svatý týden

Příští neděle 12. dubna bude Slavnost zmrtvýchvstání Páně

  

  • Květnou nedělí začínáme Svatý týden
  • Ve čtvrtek 10. dubna začínáme Velikonoční Triduum. Mše svatá na památku Večeře Páně bude v 18:00 hod. v Tasovicích. Na Velký pátek se sejdeme v 8:00 hod.  v kostele sv. Klementa na ranní chvály, potom odpoledne v 15:00 hod. na korunku k Božímu milosrdenství. Velkopáteční obřady budou v 18:00 hod. Pamatujte, že páteční den je den přísného postu.
  • Na Bílou sobotu v 8:00 hod. budou ranní chvály v kostele sv. Klementa a Velikonoční Vigilie začne v 19:30 hod. Od tohoto týdne mše svaté ve všední den budou ve všech kostelích v 18:00 hod.
  • Mše svaté v neděli v příštím týdnu budou jako obvykle v 8:00 hod. v Krhovicích, v 9:30 v Hodonicích, v 11:00 hod. v Tasovicích.
  • Prožijme dobře tento Svatý týden, který tvoří vrchol církevního roku, i když to budou zvláštní Velikonoce. Pán Ježíš zmrtvýchvstalý chce navštívit každého z nás. Záleží jen na nás, kolik lásky a blízkosti Pánu v tyto dny dáme. On potřebuje jen malinko naší touhy, pozornosti a lásky, aby se nám opět daroval. Současně touží být s námi ve svých tajemstvích, která se spřítomňují v liturgii svatého týdne. Přejeme vám požehnaný čas. Žehnáme vám a pamatujeme na vás v modlitbě, a na tyto Velikonoční svátky vám všem přejeme Boží pokoj, radost a lásku do každého dne.

Můžete kromě jiných médií využít také možnost on-line mše svaté a pobožností s možností živě posílat prosby k Panně Marii přímo z naší klášterní kaple. Na program vysílání a vysílání samotné se můžete přejít ZDE.

Úmysly na mše svaté v budoucím týdnu naleznete ZDE