Nedělní ohlášky

Nedělní ohlášky

8. dubna 2018, neděle Božího milosrdenství

 

Dnes prožíváme Neděli Božího milosrdenství.

V pondělí 9. dubna  je Slavnost Zvěstování Páně.

Ve středu 11. dubna je památka sv. Stanislava, biskupa a mučedníka

Příští neděli bude 3. neděle velikonoční

 

V pondělí ve 13:45 hod. bude náboženství pro III. třídu v jazykové učebni a potom ve 14:15 bude náboženství pro V. třídu.

Ve středu bude v 19:00 hod. náboženství pro starší skupinu v klášteře.

V pondělí jste zváni na další setkání v klášteře v rámci katecheze pro dospělé po mši svaté, která začíná v 18:00 hod. Probíráme základy víry na základě Katechizmu katolické církve. 


Mše svaté v Tasovicích budou v kostele sv. Klementa i v letním období až do konce opravy věže farního kostela.


Pokud máte své nemocné, kteří by rádi přistupovali ke svátostem - svátosti smíření, svátosti pomazání nemocných a svatému přijímání, nahlaste je, prosím, v sakristii.     


Mše svaté v příštím týdnu budou v neděli jako obvykle:

V 8:00 hod. v Krhovicích

V 9:30 hod. v Hodonicích

V 11:00 hod. v Tasovicích

Úmysly na mše svaté v budoucím týdnu naleznete ZDE