římskokatolická farnost Tasovice Hodonice Dyje

Nedělní ohlášky

Nedělní ohlášky

20. května, Slavnost seslání Ducha svatého

 

Dnes prožíváme slavnost seslání Ducha svatého.

V pondělí je svátek výročí posvěcení brněnské katedrály.

Ve čtvrtek 24. května je svátek Ježíše Krista, Nejvyššího a věčného kněze.

V sobotu 26. května bude památka sv. Filipa Neriho, kněze.

Příští neděli bude slavnost Nejsvětější Trojice


Na příští neděli je vyhlášená otcem biskupem Vojtěchem sbírka na charitativní účely. Za vaši štědrost předem děkuji.


V pondělí ve 13:00 hod. bude náboženství pro I. třídu v jazykové učebně a potom ve 13:35 bude náboženství pro II. třídu.

Ve středu bude v 19:00 hod. náboženství pro starší skupinu v klášteře.


V pondělí jste zváni na další setkání v klášteře v rámci katecheze pro dospělé po mši svaté, která začíná v 18:00 hod. Probíráme základy víry na základě Katechizmu katolické církve. 


Pokud máte své nemocné, kteří by rádi přistupovali ke svátostem - svátosti smíření, svátosti pomazání nemocných a svatému přijímání, nahlaste je, prosím, v sakristii.     


Mše svaté v příštím týdnu budou v neděli jako obvykle:

V 8:00 hod. v Krhovicích

V 9:30 hod. v Hodonicích

V 11:00 hod. v Tasovicích

Úmysly na mše svaté v budoucím týdnu naleznete ZDE