Nedělní ohlášky

Nedělní ohlášky

5. srpna 2018, 18. neděle v mezidobí

 

Dnes prožíváme 18. neděli v mezidobí.

V pondělí je Svátek Proměnění Páně.

Ve středu 8. srpna je památka sv. Dominika, kněze.

Ve čtvrtek 9. srpna je svátek sv. Terezie Benedikty od kříže, panny a mučednice, patronky Evropy.

V pátek 10. srpna je památka sv. Vavřince, jáhna  a mučedníka.

V sobotu 11. srpna je památka sv. Kláry, panny.


Příští neděli 12. srpna slavíme pouť Nanebevzetí Panny Marie.

Mše svaté tuto neděli budou v Hodonicích v 9:30 a v Tasovicích v 11:00 hod. Před mší svatou v Tasovicích v 10:30 jste srdečně zváni na "Půl hodinky s Pannou Marií". Program připravila mládež pod vedením Evičky Pokorné.


Úmysly na mše svaté v budoucím týdnu naleznete ZDE