Nedělní ohlášky

Nedělní ohlášky

28. duben 2019, 2. neděle velikonoční

Neděle Božího milosrdenství

Dnes slavíme Neděli Božího milosrdenství.

V ponělí 29. dubna je svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy

Ve středu 1. května bude památka sv. Josefa, dělníka

Ve čtvrtek 2. května bude památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve

V pátek 3. května je svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

Příští neděli budeme slavit 3. neděli velikonoční

  

  • Děkujeme všem za úklid kostela a květinovou výzdobu
  • V pondělí 29. dubna ve 12:35 bude náboženství pro 1. třídu, ve 13:15 pro 2. třídu a ve 14:00 hod. pro 3. třídu.
  • V pátek je první pátek v měsíci, tento den navštívíme vaše nemocné.
  • V pondělí po mši svaté jste zváni na katechizmus pro dospělé
  • Prosím ty, kdo se zapojili k pomoci dětem na Ukrajině v rámci sbírky, kteoru organizuje charita, takzvané postničky, abyste je složili v zákristii. Pán Bůh vám všem zaplať.
  • Na poličce za lavicemi máte k dispozici duchovní literaturu a také katolický týdeník.

Každé pondělí budou katecheze pro dospělé, které budou v Tasovicích každé pondělí po večerní mši svaté, která je v 18:00 hod. Po mši se sejdeme v klášterním sálu. Probíráme katechismus a i jiná témata, která vás zajímají. 

V neděli jsou mše svaté budou v letním čase ve všech kostelích ve všední dny v 18:00 hod.

Úmysly na mše svaté v budoucím týdnu naleznete ZDE