Nedělní ohlášky

Nedělní ohlášky

10. ledna 2021, Svátek Křtu Páně


Dnes slavíme SVÁTEK KŘTU PÁNĚ

Příští neděle 17. ledna bude 2. neděle v mezidobí

  

  • Milovaní, tříkrálová sbírka probíhá pouze online od 1.1.2021. Ale po rozhovoru s šéfem charity i panem starostou Petrem Vašinou z Tasovic, bude také možnost přispět do kasiček, které budou vystavené na obecních úřadech v Tasovicích, Hodonicích, Krhovicích a Dyje. Tradiční koledování zatím není mořžné.
  • V sobotu v 16. hod. sloužíme mši svatou v Dyje s nedělní platností
  • Jsou volné termíny mší svatých na první pololetí roku 2021, prosím, zapište si úmysly mší svatých.

Můžete kromě jiných médií využít také možnost  posílat prosby  Panně Marii ustavičné pomoci přímo z našeho webu.  Tyto úmysly - prosby i poděkování - předneseme Panně Marii v pondělí, v úterý a ve středu při večerních bohoslužbách k Panně Marii ustavičné pomoci.

Úmysly na mše svaté v budoucím týdnu naleznete ZDE