Nedělní ohlášky

Nedělní ohlášky

17. ledna 2021, 2. neděle v mezidobí


Dnes slavíme 2. neděli v mezidobí

V pondělí 18. ledna bude Památka Panny Marie jednoty křesťanů. Od. 18. ledna do 25. ledna je týden modliteb za jednotu křesťanů

Ve čtvrtek je Památka sv. Anežky, panny a mučednice

Příští neděle 24. ledna bude 3. neděle v mezidobí

  

  • Vánoční výzdoba zůstane do 2. února, moc děkuji za úklid a květinovou výzdobu našich kostelů.
  • Tříkrálová sbírka probíhá formou kasiček v kostelích a na obecních úřadech.
  • V sobotu v 16. hod. sloužíme mši svatou v Dyje s nedělní platností.
  • Jsou volné termíny mší svatých na první pololetí roku 2021, prosím, zapište si úmysly mší svatých.

Můžete kromě jiných médií využít také možnost  posílat prosby  Panně Marii ustavičné pomoci přímo z našeho webu.  Tyto úmysly - prosby i poděkování - předneseme Panně Marii v pondělí, v úterý a ve středu při večerních bohoslužbách k Panně Marii ustavičné pomoci.

Úmysly na mše svaté v budoucím týdnu naleznete ZDE