Nedělní ohlášky

Nedělní ohlášky

24. ledna 2021, 3. neděle v mezidobí


Dnes slavíme 4. neděli v mezidobí

V úterý 2. února je svátek Uvedení Páně do chrámu

Ve středu 3. února je památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka

V pátek 5. února je památka sv. Agáty, panny a mučednice

V sobotu 6. února je památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků

Příští neděle 7. února bude 5. neděle v mezidobí

  •  Děkujeme všem za úklid a květinovou výzdobu našich kostelů.
  • V pondělí v 15 hodin bude úklid vánoční výzdoby, prosíme mládež o pomoc s úklidem.
  • V pátek je první pátek v měsíci, budeme navštěvovat naše nemocné.
  • V sobotu v 16. hod. sloužíme mši svatou v Dyji s nedělní platností.
  • Jsou volné termíny mší svatých na první pololetí roku 2021, prosím, zapište si úmysly mší svatých.

Můžete kromě jiných médií využít také možnost  posílat prosby  Panně Marii ustavičné pomoci přímo z našeho webu.  Tyto úmysly - prosby i poděkování - předneseme Panně Marii v pondělí, v úterý a ve středu při večerních bohoslužbách k Panně Marii ustavičné pomoci.

Úmysly na mše svaté v budoucím týdnu naleznete ZDE