Nedělní ohlášky

Nedělní ohlášky

14. února 2021, 6. neděle v mezidobí


Dnes slavíme 6. neděli v mezidobí

Ve středu 17. února je popeleční středa

Příští neděle 21. února bude 1. neděle postní

  • Ve středu budeme prožívat popeleční středu, kterou vstupujeme do čtyřicetidenního postního období, jehož smyslem je duchovní očista člověka. Již od konce 11. století se na Popeleční středu uděluje popelem znamení kříže na čelo (popelec). Přijetí popelce je znamením kajícnosti převzatým z biblické tradice a uchovávaným v církvi až do dnešní doby. Symbolicky se tak naznačuje stav hříšného člověka, který před Bohem vyjadřuje vůli vnitřně se obrátit. Popeleční středa a Velký pátek jsou v katolické církvi jedinými dny přísného postu. Tedy úplné zdržování se masitých pokrmů a jednou se nasytit dosyta s tím, že kromě toho je možnost dvakrát za den jíst do polosyta.
  • Přede mší svatou ve čtvrtek v Hodonicích a v pátek v Tasovicích se budeme modlit křížovou cestu, na kterou jste všichni zváni.
  • Vzadu na poličce jsou postní kasičky, které nám rok co rok připomínají, abychom pamatovali na lidi, kteří potřebují pomoc.
  • Jsou volné termíny mší svatých na první pololetí roku 2021, prosím, zapište si úmysly mší svatých.
  • V sobotu v 16. hod. sloužíme mši svatou v Dyji s nedělní platností.

Můžete využít také možnost  posílat prosby  Panně Marii ustavičné pomoci přímo z našeho webu.  Tyto úmysly - prosby i poděkování - předneseme Panně Marii v pondělí, v úterý a ve středu při večerních bohoslužbách k Panně Marii ustavičné pomoci.

Úmysly na mše svaté v budoucím týdnu naleznete ZDE