Nedělní ohlášky

Nedělní ohlášky

28. února 2021, 2. neděle postní


Dnes slavíme 2. neděli postní

Příští neděle 7. března bude 3. neděle postní

  • Pán Bůh zaplať všem za úklid a výzdobu kostelů
  • Přede mší svatou ve čtvrtek v Hodonicích a v pátek v Tasovicích se budeme modlit křížovou cestu, na kterou jste všichni zváni. Křížová cesta v Hodonicích bude ve čtvrtek 16:45 hod., křížová cesta v Tasovicích bude v pátek v 17:45.
  • Jsou volné termíny mší svatých na první pololetí roku 2021, prosím, zapište si úmysly mší svatých.
  • Svatoklementská pouť se bude konat 13. března v 16:00 hod. v kostele sv. Klementa v Tasovicích. Tuto pouť budeme z důvodu pandemie covid slavit v menším počtu podle nařízení vlády. Svěříme tak naši obec svatému Klementovi, aby nás chránil od veškerého zla. Pohoštění udělat nemůžeme, ale sejdeme se na mši svaté, a to je ta nejkrásnější hostina. Děkuji za pochopení.
  • Od března začneme přípravu na první svaté přijímání dětí ze IV. třídy. Budeme se setkávat v klášteře dvakrát v týdnu. Upřesním čas po rozhovoru s rodiči.
  • V sobotu v 16. hod. sloužíme mši svatou v Dyji s nedělní platností.

Můžete využít také možnost  posílat prosby  Panně Marii ustavičné pomoci přímo z našeho webu.  Tyto úmysly - prosby i poděkování - předneseme Panně Marii v pondělí, v úterý a ve středu při večerních bohoslužbách k Panně Marii ustavičné pomoci.

Úmysly na mše svaté v budoucím týdnu naleznete ZDE