Nedělní ohlášky

Nedělní ohlášky

19. prosince 2021, 4. neděle adventní


Dnes slavíme 4. neděli adventní

V pátek 24. prosince budeme prožívat štědrý den

25. prosince v sobotu bude Slavnost narození Páně

Příští neděle 26. prosince budeme slavit Svátek svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa

  • Pán Bůh zaplať všem za úklid a výzdobu kostelů
  • V tomto týdnu náboženství nebude
  • V pátek budeme prožívat Štědrý den, půlnoční mše svatá pro děti bude v Hodonicích v 15:00 hod., v Tasovicích půlnoční mše svatá bude ve 22:00 hod.
  • V sobotu budeme slavit Slavnost Narození Páně, mše svaté budou jako v neděli. Bude také mše svatá v 16:00 hod. v Dyji. V sobotu přede mší svatou v Tasovicích v 10:30 jste srdečně zváni na koledování. Koledovat bude naše schola.

Můžete využít také možnost  posílat prosby  Panně Marii ustavičné pomoci přímo z našeho webu.  Tyto úmysly - prosby i poděkování - předneseme Panně Marii v pondělí, v úterý a ve středu při večerních bohoslužbách k Panně Marii ustavičné pomoci.

Pořad bohoslužeb a úmysly na mše svaté v budoucím týdnu naleznete ZDE