Nedělní ohlášky

Nedělní ohlášky

16. ledna 2022, 2. neděle v mezidobí


Dnes slavíme 2. neděli v mezidobí

Na úterý 18. ledna připadá Památka Panny Marie Matky jednoty křesťanů. Od 18. ledna do 25. ledna je týden modliteb za jednotu křesťanů.

V pátek 24. ledna budeme slavit Památku sv. Anežky, panny a mučednice.

Příští neděle bude 3. neděle v mezidobí.

  • Pán Bůh zaplať všem za úklid a výzdobu kostelů
  • V pondělí bude náboženství v 15:00 hod. pro VII. třídu, v 16:00 hod. pro VI. třídu.
  • Ve středu bude náboženství v 15:30 pro I. a II. třídu, v 17:00 hod. pro V. třídu.
  • Ve čtvrtek bude náboženství v 19:00 hod. pro VIII. a IX. třídu.
  • Ve čtvrtek v 18:00 hod. prosím na setkání všechny, kdo se přihlásili do farní rady a také všechny zájemce.
  • V sobotu sloužíme v 16. hodin mši sv. s nedělní platností v Dyji.
  • Jsou volné úmysly mší svatých na první pololetí roku 2022, tak si, prosím, zapisujte mše svaté do kalendáře.

Můžete využít také možnost  posílat prosby  Panně Marii ustavičné pomoci přímo z našeho webu.  Tyto úmysly - prosby i poděkování - předneseme Panně Marii v pondělí nebo v úterý anebo ve středu při večerních bohoslužbách k Panně Marii ustavičné pomoci.

Pořad bohoslužeb a úmysly na mše svaté v budoucím týdnu naleznete ZDE