Nedělní ohlášky

Nedělní ohlášky

10. dubna 2022, Květná neděle


Dnes slavíme Květnou neděli. Touto nedělí začínáme Svatý týden.

Příští neděle 17. dubna budeme prožívat Slavnost Zmrtvýchvstání Páně.
  • Pán Bůh zaplať všem za úklid a výzdobu kostelů
  • V tomto týdnu výuka náboženství nebude
  • Ve středu prosíme mládež na 15:00 hod., abychom připravili kostel na Velikonoční triduum. Předem moc děkujeme.

Obřady Velikonočního tridua:

Ve čtvrtek 14. dubna začínáme Velikonoční triduum. Mše svatá na památku Večeře Páně bude v 18:00 hod. v Tasovicích

Na Velký pátek se sejdeme v 8:00 ho. v kostele sv. Klementa na ranní chvály a odpoledne v 15:00 bude Křížová cesta a po ní korunka k Božímu milosrdenství. Velkopáteční obřady budou v 18:00 hod. Páteční den je také dnem přísného postu.


Na Bílou sobotu v 8:00 hod. budou ranní chvály v kostele sv. Klementa a Velikonoční Vigilii začneme v 19:30


Mše svaté v neděli budou v 8:00 v Krhovicích,  v 9:30 v Hodonicích, v 11:00 v Tasovicích, v 11:00 v Dyji.


Můžete využít také možnost  posílat prosby  Panně Marii ustavičné pomoci přímo z našeho webu.  Tyto úmysly - prosby i poděkování - předneseme Panně Marii v pondělí nebo v úterý anebo ve středu při večerních bohoslužbách k Panně Marii ustavičné pomoci.

Pořad bohoslužeb a úmysly na mše svaté v budoucím týdnu naleznete ZDE