Nedělní ohlášky

Nedělní ohlášky

8. ledna Svátek Křtu Páně


Dnes slavíme Svátek Křtu Páně a také končí Vánoční období.

Příští neděle 15. ledna bude 2. neděle v mezidobí


  • V tomto týdnu mše svaté ve farnosti Tasovice, Hodonice a Krhovice do čtvrtku (včetně) nebudou
  • V pátek bude mše svatá v Tasovicích v 17:00 hod.
  • Pán Bůh zaplať všem za úklid a výzdobu kostelů. Vánoční výzdobu necháme do 2. února - Svátek Uvedení Páně do chrámu
  • Pán Bůh zaplať všem koledníkům, kteří se zůčastnili tříkrálové sbírky.
  • V tomto týdnu výuka náboženství nebude
  • V sobotu v 16:00 hod.  v Dyji sloužíme mši svatou s nedělní platností.


Můžete využít také možnost  posílat prosby  Panně Marii ustavičné pomoci přímo z našeho webu.  Tyto úmysly - prosby i poděkování - předneseme Panně Marii v pondělí nebo v úterý anebo ve středu při večerních bohoslužbách k Panně Marii ustavičné pomoci.

Pořad bohoslužeb a úmysly na mše svaté v budoucím týdnu naleznete ZDE