Nedělní ohlášky

Nedělní ohlášky

25. února 2018, 2. neděle postní

Dnes slavíme 2.neděli postní.                  

Příští Neděle 4 března bude 3. neděli postní.

Doplňující informace

Dnes se koná sbírka „Haléř sv. Petra“. Odesíláme ji Svatému otci na zmírnění bídy ve světě. Za vaši štědrost upřímně děkuji.   V pondělí v 13.45 hod., bude náboženství pro III třidu v jazykové učební a potom ve 14. 15 bude náboženství pro V třidu. Ve středu 28 února v 19.00 hod., bude náboženství pro starší skupinu.            

V pondělí po mši svaté bude setkaní v klášteře v rámci – katechezi pro dospěle.

Ve čtvrtek v Tasovicích se uskutečni vikariátní setkání kněží. Všichni jsou srdečně zváni na mši svatou, která bude v 9.00 hod. v kostele sv. Klementa. Mám k vám prosbu, budu potřebovat vaši pomoc, tzn., prosím, kdo by byl ochotny upéct nějaké buchty, a také prosím dvě osoby, ženy abyste mi pomohly v kuchyni, oběd máme v restauraci.           

Milovaní moji prožíváme postní dobu, a k tomu to období patři pobožnost křížové cesty, která se bude konat v každý pátek před mši svatou tj., v 17.45, tj., patnáct minut před mši svaté a potom bude mše svatá.   

Milování moji, máme možnost zapojit se do postní almužny, kterou připravila charita na pomoc nemocným dětem na Ukrajině. Je k tomu k tomu účelu zvláštní kasička, kterou najdete na poličce za lavicemi v kostele. Bližší informace najdete také na plakátu.  

 

Mše svaté v příštím týdnu budou jako obvykle v 8. 00 hod., v Krhovicích v 9.30., v Hodonicích a v 11.00 hod., v Tasovicích.

Úmysly na mše svaté v budoucím týdnu:

PONDĚLI – 26. 02. 2018

TASOVICE – 18.00 HOD

 

ZA + BLAŽEJE PROCHÁZKU

 

ÚTERÝ – 27. 02. 2018

HODONICE – 18.00 HOD

 

ZA BRATRA A CELOU RODINU RAUEROVU                                                                                   

 

STŘEDA – 28. 02. 2018

KRHOVICE– 18.00 HOD

 

 

 

ČTVRTEK – 1. 03. 2018

HODONICE – 18.00 HOD

 

ZA + JAROSLAVA SALETU DVOJE RODIČE A SOUROZENCE

PÁTEK – 2. 03. 2018

TASOVICE – 18.00 HOD

 

 

ZA + SYNA JANA A ŽIVOU RODINU

SOBOTA – 3. 03. 2018

DYJE – 16.00 HOD

 

 

 

 

NEDĚLE – 4. 03. 2018

KRHOVICE -8.00 HOD

 

3 NEDĚLE POSTNÍ

ZA + MANŽELA RODIČE LISOVI A BRATRA

 

HODONICE – 9.30 HOD

 

 

ZA + OLDŘICHA SITAŘE

 

 

TASOVICE – 11.00 HOD

 

 

 

ZA + SYNA JANA A JEHO SYNY