Nedělní ohlášky

Nedělní ohlášky

4. března 2018, 3. neděle postní

Dnes slavíme 3.neděli postní.                  

Příští Neděle 11. března bude 4. neděli postní.

Vyučování náboženství:

V pondělí v 13.00 hod., bude náboženství pro I. třídu v jazykové učební a potom

ve 13. 35 bude náboženství pro II. třídu.

Ve středu 28. února v 19.00 hod., bude náboženství pro starší skupinu v klášteře redemptoristů.            

V pondělí po mši svaté jste srdečně zváni na delší setkaní v klášteře v rámci  katecheze pro dospělé.

Na poličce za lavicemi najdete letáček o naších nových internetových stránkách farnosti - www.tasovicefarnost.cz     

Srdečně chceme vám poděkovat za vaší pomoc pří vikariátním setkání kněží, děkuji za vaši obrovskou prací, kterou jste odvedli, za vaši štědrost, obětavost. Pán Bůh vám zaplať, a po mší se můžeme sejit na malé agapé.

Blíží se svatoklementská pouť, tak v pondělí při setkaní v rámci katecheze pro dospěle domluvíme detaily, jak bude pouť vypadat.                    

Postní doba, je pro nás svatým časem obrácení, využijme k tomu také pobožnost křížové cesty, která se koná v každý pátek v Tasovicích přede mší svatou v 17.45.

Kdo si ještě nedal předsevzetí na postní dobu, tak má možnost zapojit se do postní almužny, kterou připravila charita na pomoc nemocným dětem na Ukrajině. Je k tomuto účelu zřízena zvláštní kasička, kterou najdete v kostele sv. Klementa v Tasovicích na poličce za lavicemi v kostele. Bližší informace najdete také na plakátu.  

Mše svaté v příštím týdnu budou jako obvykle v 8. 00 hod., v Krhovicích v 9.30., v Hodonicích a v 11.00 hod., v Tasovicích.  

Úmysly na mše svaté v budoucím týdnu naleznete ZDE