Nedělní ohlášky

Nedělní ohlášky

18. března 2018, 5. neděle postní

Dnes slavíme 5. neděli postní,

Příští neděli 25. března bude Květná - pašiová neděle.

V pondělí po mši svaté, která je v 18:00 hod., jste srdečně zváni na další setkání v klášteře v rámci katecheze pro dospělé. 

V pondělí ve 13.00 hod., bude také náboženství pro I. třídu v jazykové učební a potom ve 13:35 bude náboženství pro II. třidu. Ve středu  v 19.00 hod. bude náboženství pro starší skupinu v klášteře redemptoristů.            

Zveme Vás srdečně na pobožnost křížové cesty, která se koná v každý pátek přede mší svatou v 17.45, pak bude následovat mše svatá.


V pátek po mši svaté, tedy v 19:00 hod., prosím všechny ministranty na setkání v klášterním sále. Prosím také starší ministranty - i dospělé - potřebujeme nacvičit  liturgii svatého tridua.


Milovaní farníci, ze srdce vám děkuji za vaši velikou pomoc a obětavou práci při svatoklementské pouti. Pán Bůh zaplať všem, nechtěl bych nikoho v poděkování pominout. Děkuji vám, drahé ženy, za úklid kostela, přípravu kláštera, za vaši obětavou pomoc, děkuji panu Vašinovi a firmě Haiva, všem mužům, kteří pracovali na přípravě regálů, děkuji všem vinařům, všem vám ať to sám Pán odplatí.


Mše svaté v příštím týdnu budou jako obvykle:

V 8:00 hod. v Krhovicích

V 9:30 hod. v Hodonicích

V 11:00 hod. v Tasovicích

Úmysly na mše svaté v budoucím týdnu naleznete ZDE