Nedělní ohlášky

Nedělní ohlášky

25. března 2018, Květná neděle

 

Dnes slavíme Květnou neděli.

Květnou nedělí začínáme Svatý týden

Příští neděli 1. dubna bude Slavnost Zmrtvýchvstání Páně.

V pondělí Svatého týdne setkání v klášteře v rámci katecheze pro dospělé nebude. 

 

Tento týden nebude náboženství pro žádnou skupinu.

Ve čtvrtek 29. března začínáme Velikonoční Triduum. Mše svatá na památku Večeře Páně bude v 18.00 hod. v Tasovicích v kostele sv. Klementa Hofbauera.

 

Na Velký pátek se sejdeme v 8.00 hod. v kostele sv. Klementa na ranní chvály, potom odpoledne v 15.00 hod. na korunku k Božímu milosrdenství.  Velkopáteční obřady budou v 18.00 hod. v Tasovicích v kostele sv. Klementa Hofbauera. Pamatujme, že páteční den je to den přísného postu.

Prosíme všechny ministranty, aby přišli do kláštera v pátek v 10:30 na nácvik liturgie velkopátečních obřadů a také v sobotu v 10.00 hod. na nácvik velikonoční vigilie.

 

Na Bílou Sobotu v 8.00 hod. budou ranní chvály v kostele sv. Klementa a Velikonoční Vigilii začneme v 19.30 hod. Od tohoto týdne mše svaté ve všední den budou v 18.00 hod. ve všech kostelích - Tasovice (pondělí, pátek), Hodonice (úterý, čtvrtek), Krhovice (středa). V Dyji bude pořad bohoslužeb beze změny, tedy mše svatá bude každou sobotu v 16:00 hod.

 

Je zvykem že na Boží Hod Velikonoční se světí pokrmy, a tak v Neděli Zmrtvýchvstání Páně budeme po mši svaté světit pokrmy.                                                                                                       

 

Mše svaté v příštím týdnu budou v neděli jako obvykle:

V 8:00 hod. v Krhovicích

V 9:30 hod. v Hodonicích

V 11:00 hod. v Tasovicích

Úmysly na mše svaté v budoucím týdnu naleznete ZDE