Nedělní ohlášky

Nedělní ohlášky

1. dubna 2018, neděle Zmrtvýchvstání Páně

 

Dnes prožíváme Slavnost zmrtvýchvstání Páně

V pondělí máme druhý den velikonoční slavnosti a začínáme velikonoční oktáv a mše svatá bude dopoledne v Tasovicích v 11:00 hod.

Příští neděli 8. dubna budeme slavit neděli Božího milosrdenství.

 

Zajásejte již, zástupy andělů v nebi! Tak jsme se včera večer radovali při krásně zazpívaném velikonočním chvalozpěvu, a chceme pokračovat i v tomto velikonočním období v této radosti. Radost ať je motorem a naší motivací a energií dávat druhým Kristovu lásku ještě více.

Chceme vám všem poděkovat za společně prožitý každý den posvátného Tridua a děkujeme za vaši víru, že jsme se mohli setkávat, chválit a děkovat Pánu Bohu.

Děkujeme za pomoc při přípravě liturgie v těchto dnech, děkujeme slečně Janě za krásný zpěv velikonočního chvalozpěvu, děkujeme schole, paní varhanici Aničce, lektorům, ministrantům, firmě Haiva za krásný svícen, vám všem za přípravu kostela, výzdobu, úklid. 

Děkujeme také za vaše dobré slovo, úsměv, povzbuzení, za vaši ochotu, pomoc. Děkujeme všem nemocným, kteří se nemohli účastnit bohoslužeb a obětovali za nás své utrpení a nemoc.

Ať sám Pán vám daruje své požehnání a dary.

Přejeme vám, ať vám zmrtvýchvstalý Pán žehná a naplňuje vás radostí.                                                    


Mše svaté v příštím týdnu budou v neděli jako obvykle:

V 8:00 hod. v Krhovicích

V 9:30 hod. v Hodonicích

V 11:00 hod. v Tasovicích

Úmysly na mše svaté v budoucím týdnu naleznete ZDE