Nedělní ohlášky

Nedělní ohlášky

1. prosince 2019, 1. neděle adventní


Dneš prožíváme 1. neděli adventní

V úterý 3. prosince bude památka sv. Františka Xaverského, kněze

V pátek 6. prosince bude památka sv. Mikuláše, biskupa

V sobotu bude památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve

Příští neděle 8. prosince bude 2. neděle adventní

  

  • Dnešní sbírka je věnovaná na církevní školství, všem dárcům Pán Bůh zaplať
  • V pondělí v 11 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie bude pohřeb Jiřího  Houště, našeho kostelníka
  • Děkujeme všem za úklid kostela a květinovou výzdobu

  • V pátek je první pátek v měsíci, navštívíme naše nemocné.

Mše svaté jsou v zimě v Krhovicích (ve středu) a Hodonicích (v úterý a čtvrtek) vždy v 17:00 hod. V Tasovicích budou mše svaté od 1. neděle adventní v Kostele sv. Klementa Hofbauere ve všední dny vždy v pondělí a v pátek v 18:00 hod. Ostatní rozpis bohoslužeb viz "bohoslužby" na internetových stránkách.

Úmysly na mše svaté v budoucím týdnu naleznete ZDE