redakce

Odkaz sv. Cyrila a Metoděje - žít ve víře cestu k objevení pravé identity Evropy

Odkaz sv. Cyrila a Metoděje - žít ve víře cestu k objevení pravé identity Evropy

Leave review
Cyril a Metoděj, spolupatroni ...
Číst více
Sv. Cyril a Metoděj - nositelé světla víry v Boha a kultury života

Sv. Cyril a Metoděj - nositelé světla víry v Boha a kultury života

Leave review
Sv. Cyril a Metoděj - nositelé...
Číst více
Společně s apoštolem Tomášem obnovme víru v Ježíše, Božího Syna

Společně s apoštolem Tomášem obnovme víru v Ježíše, Božího Syna

Leave review
Tomáš neuvěřil apoštolům, kteř...
Číst více
Naslouchejme Bohu a on nám daruje naději a smysl života

Naslouchejme Bohu a on nám daruje naději a smysl života

Leave review
V povolání celníka Matouše nám...
Číst více
Učme se důvěře v Boha v každé životní situaci

Učme se důvěře v Boha v každé životní situaci

Leave review
Abrahám byl vyzván Bohem, aby ...
Číst více
Vnímejme naše bližní jako dar

Vnímejme naše bližní jako dar

Leave review
Ježíš vyhání démony a nechá je...
Číst více
Petr a Pavel - apoštolové proměněni Bohem

Petr a Pavel - apoštolové proměněni Bohem

Leave review
Apoštolové Petr a Pavel byli p...
Číst více
Bůh nás přesahuje ve svém milosrdenství i spravedlnosti

Bůh nás přesahuje ve svém milosrdenství i spravedlnosti

Leave review
Text prvního čtení v dnešní li...
Číst více

Myšlenka dne

Boží volání

Boží volání

Leave review
Ježíš povolává celníka Matouše za apoštola
Číst více
Žít ve světle Ježíšovy pravdy

Žít ve světle Ježíšovy pravdy

Leave review
Ježíš mluví o tom, abychom skrze jeho přítomnost v nás, byli tomuto světu s...
Číst více
Obnovit svůj život Ježíšovou přítomností a jeho slovem

Obnovit svůj život Ježíšovou přítomností a jeho slovem

Leave review
Ježíš hlásá evangelium, zve k následování, provází ho zástup učedníků a žen...
Číst více
Poděkovat Pánu za odpuštění hříchů

Poděkovat Pánu za odpuštění hříchů

Leave review
Ježíš odpouští hříchy kající ženě ve farizeově domě a učí farizeje Šimona k...
Číst více