P. Josef Michalčík C.Ss.R

Ježíš Kristus, nejvyšší a věčný kněz

Ježíš Kristus, nejvyšší a věčný kněz

Leave review
Pán Ježíš předpovídá apoštolům...
Číst více
Udělejme kariéru v Božím království láskou, která slouží

Udělejme kariéru láskou, která slouží

Leave review
Pán Ježíš předpovídá apoštolům...
Číst více
Jak těžko vejdou do Božího království boháči

Jak těžko vejdou boháči do Božího království

Leave review
Ježíš pobízí bohatého muže k r...
Číst více
Vykročit za Ježíšem

Vykročit za Ježíšem

Leave review
Ježíš zve Petra k následování....
Číst více
Snažit se o vytváření jednoty

Snažit se vytvářet jednotu

Leave review
Ježíš se modlí ke svému Otci z...
Číst více
Ježíšova modlitba

Ježíšova modlitba

Leave review
Ježíš se modlí za jednotu lásk...
Číst více
Vystavit se Boží lásce

Vystavit se Boží lásce

Leave review
Ježíš ve své velekněžské modli...
Číst více
Přijď, Duchu svatý, Přímluvce!

Přijď, Duchu svatý, Přímluvce!

Leave review
Ježíš nám pošle Přímluvce Duch...
Číst více

Duchovní slovo

Slavnost Nanebevstoupení Páně

Slavnost Nanebevstoupení Páně

Leave review
Ježíš vystupuje po završení díla vykoupení na nebesa do slávy svého Otce.
Číst více
Velikonoční blahopřání

Velikonoční blahopřání

Leave review
Velikonoční blahopřání farníkům
Číst více
Svatý Štěpán narozený pro nebe

Svatý Štěpán narozený pro nebe

Leave review
Svatý Štěpán a jeho umučení
Číst více

"Dušičkové" zamyšlení

Leave review
Modleme se zvláště v těchto dnech za duše v očistci.
Číst více