římskokatolická farnost Tasovice Hodonice Dyje

P. Josef Michalčík C.Ss.R

Vstanu a půjdu k svému otci

Vstanu a půjdu k svému otci

Podobenství o marnotratném syn...
Číst více
Ochotně přijímat Ježíše a Boží slovo

Ochotně přijímat Ježíše a Boží slovo

Podobenství o správci vinice a...
Číst více
Vyjít vstříc našim bližním

Vyjít vstříc našim bližním

V podobenství o boháčovi a Laz...
Číst více
U trpícího Ježíše hledat smysl utrpení

U trpícího Ježíše hledat smysl utrpení

Ježíš předpovídá své utrpení a...
Číst více
Svatý Josef - trpělivě naslouchat Bohu a konat jeho vůli

Svatý Josef - trpělivě naslouchat Bohu a konat jeho vůli

Slavnost svatého Josefa
Číst více
Dát šanci sobě i druhému

Dát šanci sobě i druhému

Ježíš rozšiřuje pohled svědomí...
Číst více
Otevřít se Bohu v pokoře srdce

Otevřít se Bohu v pokoře srdce

Ježíš povzbuzuje učedníky k dů...
Číst více
Kříž - znamení Boží lásky k nám

Kříž - znamení Boží lásky k nám

Kříž jako znamení lásky Boha k...
Číst více

Duchovní slovo

O smyslu lidského života

O smyslu lidského života

O posledním soudu, láska k bližnímu jako základ dobré věčnosti.
Číst více
Křest Páně a tajemství našeho křtu

Křest Páně a tajemství našeho křtu

Křest Páně a tajemství našeho křtu
Číst více
Nenápadný věrný služebník

Nenápadný věrný služebník

Kázání na pohřbu P. Stanislava Muzikáře
Číst více
Všichni svatí - krásní

Všichni svatí - krásní

všech svatých
Číst více