P. Josef Michalčík C.Ss.R

Žít ve světle Ježíšovy pravdy

Žít ve světle Ježíšovy pravdy

Leave review
Ježíš mluví o tom, abychom skr...
Číst více
Obnovit svůj život Ježíšovou přítomností a jeho slovem

Obnovit svůj život Ježíšovou přítomností a jeho slovem

Leave review
Ježíš hlásá evangelium, zve k ...
Číst více
Poděkovat Pánu za odpuštění hříchů

Poděkovat Pánu za odpuštění hříchů

Leave review
Ježíš odpouští hříchy kající ž...
Číst více
Maria - hvězda mořská

Maria - hvězda mořská

Leave review
Památka jména Panny Marie
Číst více
Pane, dej nám milost lásky k nepřátelům

Pane, dej nám milost lásky k nepřátelům

Leave review
Ježíš mluví o lásce k nepřátel...
Číst více
Učit se rozjímavé modlitbě

Učit se rozjímavé modlitbě

Leave review
Ježíš po celonoční modlitbě s...
Číst více
Boží přikázání vychází z Božího milosrdenství

Boží přikázání vychází z Božího milosrdenství

Leave review
Boží přikázání a milosrdenství
Číst více
Nejbolestnější půst

Nejbolestnější půst

Leave review
Ježíš vysvětluje, v čem záleží...
Číst více