Advent - blahoslavený, kdo uvěří Božímu slovu

Duchovní slovo

Opustit pro Ježíše výhody tohoto světa

Matouš radostně následuje Ježíše, který ho volá k novému způsobu života. Ma...
Číst více

Maria se modlí za jednotu křesťanů

Panna Maria nás vede ke sjednocení v pravdě, kterou je Ježíš Kristus.
Číst více

Obnovení důstojnosti Božího dítěte

Ježíš uzdravuje malomocného a posílá ho svědčit o svém božství.
Číst více

Křest jako znovuzrození k věčnému životu

Ježíš vstupuje do vod Jordánu, aby se ponořil do temnoty našich hříchů a po...
Číst více

Alžběta, příbuzná Panny Marie, při Mariině návštěvě poznala v Duchu svatém, že ji navštívila ta, která pod srdcem nosí Spasitele světa. Maria je blahoslavená, protože uvěřila Bohu a zcela se vydala jeho plánům pro celý svět.


Duchovní slovo ze Svaté Hory - P. Krzysztof Strzelczyk