Advent - pokorná vděčnost Bohu za jeho příchod

Duchovní slovo

Opustit pro Ježíše výhody tohoto světa

Matouš radostně následuje Ježíše, který ho volá k novému způsobu života. Ma...
Číst více

Maria se modlí za jednotu křesťanů

Panna Maria nás vede ke sjednocení v pravdě, kterou je Ježíš Kristus.
Číst více

Obnovení důstojnosti Božího dítěte

Ježíš uzdravuje malomocného a posílá ho svědčit o svém božství.
Číst více

Křest jako znovuzrození k věčnému životu

Ježíš vstupuje do vod Jordánu, aby se ponořil do temnoty našich hříchů a po...
Číst více

V Mariině chvalozpěvu můžeme Bohu poděkovat za jeho dary a především za to, že přišel mezi nás, hříšníky. Poděkovat mu za odpuštění provinění, dar nového života, který nekončí. Pravá pokora člověka rozvíjí.


Duchovní slovo P. Krzysztofa Strzelczyka ze Svaté Hory