Duchovní obnova - Smíření s Bohem, s bližním a se sebou samým

Duchovní slovo

Vytvářejme domov našemu Bohu ve svém srdci

Bůh nám dává čas, abychom se obrátili (2)

Leave review
Vytvářejme domov našemu Pánu v našem srdci tím, že mu budeme naslouchat a ...
Číst více
Bůh nám dává ještě čas, abychom se obrátili

Bůh nám dává čas, abychom se obrátili

Leave review
Ježíš mluví o závěru lidských dějin v podobenstvích. Důležité v našem život...
Číst více
Modlitba proti člověku nestoupá do nebe

Modlitba proti člověku nestoupá do nebe

Leave review
Apoštolové Jakub a Jan chtěli žádat Ježíše, aby zničil Samaritány, kteří je...
Číst více
Bůh není nikdy daleko

Bůh není nikdy daleko

Leave review
Bůh sám nám ukazuje, co je v modlitbě podstatné, s jakým postojem se máme m...
Číst více

P. Josef Michalčík vedl duchovní obnovu v exercičním domě a klášteře redemptoristů v Kostolnej na Slovensku na téma důležitosti našeho smíření s Bohem, se sebou samým a s bližními. (Jazyk audio souborů - slovenština)


1. Nejůčinnější odpovědí na nejpalčivější otázky života je sám Bůh

Úvodní slovo zaznělo jako příprava na setkání s Ježíšem v adoraci Nejsvětější svátosti oltářní. 

 

2. Dar smíření, které nabízí Bůh

V této části se pojednává o lidských snahách obejít výčitky svědomí a také jaké to má následky v životě člověka. Bůh nám přichází na pomoc darem smíření, které přesahuje všechny zavádějící zkratky popření pravdy o nás samých.

 

3. Nejdůležitějším východiskem ke smíření je setkání s Ježíšem milosrdným

  • Ježíš zjemňuje naše svědomí, aby v nás bylo více lásky
  • Bůh k uzdravení našeho svědomí nám daroval křest a svátost smíření
  • Jaký je ve skutečnosti Ježíš a nebeský Otec, aneb jak získáme odvahu vyznat své hříchy ve zpovědi

 


4. Ovocím smíření s Bohem a se sebou samým je smíření s našimi bližními

 

Duchovní slovo

Vytvářejme domov našemu Bohu ve svém srdci

Bůh nám dává čas, abychom se obrátili (2)

Leave review
Vytvářejme domov našemu Pánu v našem srdci tím, že mu budeme naslouchat a ...
Číst více
Bůh nám dává ještě čas, abychom se obrátili

Bůh nám dává čas, abychom se obrátili

Leave review
Ježíš mluví o závěru lidských dějin v podobenstvích. Důležité v našem život...
Číst více
Modlitba proti člověku nestoupá do nebe

Modlitba proti člověku nestoupá do nebe

Leave review
Apoštolové Jakub a Jan chtěli žádat Ježíše, aby zničil Samaritány, kteří je...
Číst více
Bůh není nikdy daleko

Bůh není nikdy daleko

Leave review
Bůh sám nám ukazuje, co je v modlitbě podstatné, s jakým postojem se máme m...
Číst více