Křest jako znovuzrození k věčnému životu

Duchovní slovo

Opustit pro Ježíše výhody tohoto světa

Matouš radostně následuje Ježíše, který ho volá k novému způsobu života. Ma...
Číst více

Maria se modlí za jednotu křesťanů

Panna Maria nás vede ke sjednocení v pravdě, kterou je Ježíš Kristus.
Číst více

Obnovení důstojnosti Božího dítěte

Ježíš uzdravuje malomocného a posílá ho svědčit o svém božství.
Číst více

Křest jako znovuzrození k věčnému životu

Ježíš vstupuje do vod Jordánu, aby se ponořil do temnoty našich hříchů a po...
Číst více

Svátkem Křtu Páně se končí vánoční období. Můžeme našemu Pánu poděkovat za všechny milosti a především prohloubení vědomí, že je nám jako člověk blízko. Zakusil si náš život a žil v Nazaretě a dozrával do lidské dospělosti. Po křtu v Jordánu odešel z Nazareta a začal hlásat evangelium a připravovat lido na přijetí celkové záchrany každého člověka. Uvědomme si, co pro nás znamená, že jsme pokřtěni.


Duchovní slovo z tasovické farnosti (kostel Dyje) - P. Josef Michalčík, redemptorista